Ελαστικότητα ή Αυστηρότητα

Ἅς μήν εἴμαστε ἐλαστικοί ἀπέναντι στήν συνείδησή μας. Ἅς κρίνουμετον ἑαυτό μᾶς αὐστηρά καί τότε θά διαπιστώσουμε, ὅτι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἴμσατε οἱ αἴτιοι τοῦ χωρισμοῦ μᾶς ἀπόμας Θεό.

Ἅς μετανοήσουμε, ἅς κλάψουμε γιά τήν ἄθλια κατάστασή μας, καί ἅς ἀγωνιστοῦμε πιά νά φορέσουμε «τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου».


Συμεών ὁ νέος Θεολόγος

Δημοφιλείς αναρτήσεις