Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2010

Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι Αγάπης

Γέροντος Πορφυρίου

Ο Γέροντας Πορφύριος είπε.....

Η πολλή τηλεόραση βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών

Ο ύπνος του ενάρετου ανθρώπου

Μακάριος είναι ...

Μακάριοι οι Πεινώντες

Πλούσιος είναι....

Συγκροτώντας τo πρόσωπο

Συμβουλές για γονείς (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Συμβουλές για γονείς (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)