Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2010

Πως και Γιατί να Προσευχόμαστε

Εικόνα
Πατήστεεδώ για να ακούσετε το Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο στην ομιλία του με θέμα: "Πως και Γιατί να Προσευχόμαστε".

Η Ομιλία είναι από την ιστοσελίδα http://www.omilies.info/.

Πως θα γίνω φως

Εικόνα
Πως θα γίνω φως; Με ποιόν τρόπο; Δεν αναφέραμε ότι για να πάω στην Κρήτη, μπορώ να πάω με το καράβι η με το αεροπλάνο; Έτσι λοιπόν, δύο είναι οι δρόμοι για να πάει κανείς στον Παράδεισο. Ο γάμος και ο μοναχισμός. Το καράβι είναι ο γάμος και το αεροπλάνο ο μοναχισμός. Και χαρακτηρίζω το μοναχισμό σαν αεροπλάνο, γιατί αν τυχόν πέσει το αεροπλάνο δεν σώζεσαι, ενώ αν βουλιάξει το καράβι, μπορείς να κολυμβήσεις η να μπεις σε μία βάρκα, η να κρατήσεις ένα σωσίβιο. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν ο μοναχισμός σε ενώνει πιο γρήγορα με τον Θεό, έχει όμως πολύ κίνδυνο και αν δεν προσέξεις, πέφτεις και χάνεσαι. Μόνο από θαύμα σώζεσαι. Πολλοί βέβαια παντρεύονται για να παντρευτούν και δεν σκέπτονται ότι είναι ένας τρόπος για να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν πω εγώ ότι έγινα μοναχός για να κτίσω μοναστήρι για να κάνω άλλους μοναχούς κλπ. Θα σκεφθείτε τότε ότι αυτός έχει χάσει τον σκοπό του, δεν ξέρει γιατί έγινε μοναχός. Θα γίνω σαν κι αυτόν που λέει ότι παντρεύτηκε για να κάνει παιδιά…

Λόγοι Ασκητικοί - Ερμηνεία στον Αββά Ησαϊα

Εικόνα
Σια τεσσάρων πραγμάτων σκοτίζεται η ψυχή. δια του μισήσαι τον πλησίον, και εξουδενώσαι, και ζηλώσαι, και γογγύσαι.
Το ένα έπεται του άλλου, διότι ο αββάς Ησαϊας θέλει να δείξη την συνάφειά τους και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν το σκοτάδι στην ψυχή. Από την αρχή των λόγων του λέγει ότι, για να μπορέση ο άνθρωπος να έχη πνευματική ζωή, να έχη το φως στην ζωή του, πρέπει να έχη τελεία επικοινωνία με το περιβάλλον του. Αφ' ης στιγμής δεν έχει αυτή την απλή, την φυσική, την άνετη εγκατάλειψι και παράδοσι του εαυτού του στον άλλον, και επομένως την βίωσι του άλλου ως οικείου μέλους, δεν μπορεί να έχη Θεόν. Γι' αυτό σκοτίζεται η ψυχή, όταν κλονίζεται η σχέσις της με τους ανθρώπους.

Πώς όμως κλονίζεται; δια του μισήσαι τον πλησίον, με το να μισή κανείς τον πλησίον του. Το μισώ τον πλησίον έχει κατά κύριον λόγο ενεργητική έννοια και σημαίνει, κτυπώ, αρνούμαι, επιτίθεμαι εναντίον του άλλου. εκφράζει επιθετική διάθεσι της ψυχής. Αντί να έχω φυσική σχέσι με τον άλλον, να…

Αμμόχωστος

Αγαπητοί μου, Δείτε ολόκληρο αυτό το βίντεο με τα ηχεία ανοικτά. Ακούστε τον ποιητή. Κατάλληλο για μια αμυδρή γνωριμία με το μέρος, ή για χρήση σε κάποια σχολική ή άλλη εκδήλωση, ή για νοσταλγικό, ανακουφιστικό κλάμα για τους ρομαντικούς και μνήμονες της ατομικής και συλλογικής ζωής του τότε!