Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό σύμβολο ὁλόκληρής της χριστιανικῆς πίστης. Γι’αὐτό ἀκριβῶς, ὅποιος εἶναι χριστιανός ἀγαπᾶ τόν Σταυρό.
Τόν ἔχει στό στῆθος του, τόν ἔχει στήν καρδιά του, τόν ἔχει στό νοῦ του. Καί ὅσο καί ἄν τόν βλέπει, τόσο περισσότερο τόν καμαρώνει καί τόσο περισσότερο δέν τόν χορταίνει. Γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι Φῶς καί Ζωή. Καί ἡ εὐωδία τοῦ κόσμου.

+ Μητροπ. Νικοπόλεως Μελέτιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις