Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2010

Περιοδικό "Ο ΤΗΡΩΝ" Μηνός Μαρτίου 2010

Εικόνα
Πιο κάτω είναι το περιοδικό του Μηνός Μαρτίου 2010. Πατήστε πάνω στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε για να μπορείτε να την δείτε καλύτερα.
Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Εικόνα
Εγεννήθη εις την Αίγυπτον το 345[B1], πολύ δε ενωρίς ήνθησε και ηκτινοβόλησε θαυμασία η φυσική της ωραιότης. Αλλ’ η ανατροφή της δεν υπήρξεν ικανή να διορθώση και χαλιναγωγήση την εκτάκτως θερμήν και φλογεράν κράσιν της.
Ματαίως οι γονείς της την συνεβούλευσαν, και ανωφελώς οι ιερείς την ενουθέτησαν. Ήκουεν αλλά δια να παρακούη. Κατά τους βιογράφους της, από δωδεκαετούς ηλικίας, την είχε κατακυριευμένην η μανία της ηδονής. Αδιάφορος προς τους καλλωπισμούς, μη δίδουσα καμμίαν προσοχήν εις την χρηματολογίαν και τας λοιπάς επιδείξεις, εις τας οποίας αρέσκονται αι πολυθέλγητροι και πειζήτητοι εκ του διεφθαρμένου πλουσιοκόσμου εταίραι, αυτή ήθελε μόνον να ευχαριστή τα καίοντα σαρκικά πάθη της. Δια τούτο δε, αντί να την θηρεύουν, εθήρευεν. Επί 17 ολόκληρα έτη διέρρευσε τοιουτοτρόπως η ζωή της, χωρίς φόβον Θεού, χωρίς εντροπήν ανθρώπων. Αλλ’ η θεία πρόνοια και στοργή δεν απεσύρθη απ’αυτήν.
Παρ’ όλον το μέγεθος της ενοχής της υπήρχε κάποια δι’ αυτήν ελαφρυντικότης αυτή αύτη…

Κυριακή Δ΄ νηστειών (Μαρκ. θ΄17-31 )

Πανταχού παρών

Ποιον δεν ειρωνεύτηκαν οι άνθρωποι;

Εικόνα
Στον τεχνίτη Παύλο Τ., για την εξομολόγησηΘα ήθελες να μάθης αν η εξομολόγηση είναι τόσο απαραίτητη; Παλαιότερα πήγαινες πιο συχνά στην εξομολόγηση μα σταμάτησες επειδή κάποιος σε ειρωνεύτηκε γι' αυτό. Δεν έπρεπε να διακόψεις. Ποιον δεν ειρωνεύτηκαν οι άνθρωποι;Ξέρεις τί είπε ο διορατικότερος όλων: ουαί υμίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε (Λκ. 6, 25). Μου γράφεις ότι έκτος από την τέχνη σου έχεις και ένα αμπέλι, που σου δίνει καλή παραγωγή, επειδή το καλλιεργείς πολύ. Αν κάποιος εγκατέλειπε το αμπέλι του και ειρωνευόταν εσένα που φροντίζεις με επιμέλεια το δικό σου, μήπως θα σήκωνες τα χέρια σου από τ' αμπέλι και θα σταματούσες να το καλλιεργείς; Σίγουρα, δε θα το έκανες αυτό. Πώς μπορείς λοιπόν να ταλαντεύεσαι αναφορικά με την καλλιέργεια της ψυχής σου η οποία είναι σημαντικότερη απ' όλα τ' αμπέλια του κόσμου; Επειδή όταν πεθάνεις, την ψυχή σου θα την πάρεις ενώ το αμπέλι θα το αφήσεις. Απ' όλες τις καλλιέργειες, η σημαντικότερη είναι η καλλιέργεια τη…