Η άρνησης του εαυτού μας

"Η άρνησης του εαυτού μας, του είναι μας, δηλαδή του θελήματος μας, της γνώμης μας κυρίως,  είναι μια προϋπόθεσης, για να επιβλέψει με ίλεων όμμα  ο Θεός επάνω μας και κάποτε να μας καταστήσει απαθείς. Όταν όντως μισήσουμε τον εαυτό μας και συνδεθούμε με τους άλλους και τους αγαπήσουμε, τότε ο Θεός θα μας χαρίσει την απάθεια.

Άλλα κατά κανόνα αγαπάμε τον εαυτό μας, τον υποστηρίζομε και αρνούμεθα να βλέπουμε την αλήθεια. Αρνούμεθα την εμπάθεια μας, την καλύπτουμε, υποστηρίζοντας τον εαυτό μας. Εάν κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε.
Επομένως είναι εύκολο να γνωρίσεις το πάθος σου. Παρατήρησε που πάει ο νου σου. Το πάθος σου θα είναι ο Χριστός ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να είναι μετέωρος, πρέπει από κάπου να πιάνεται κάπου να ριζώνει, κάπου να αγκιστρώνεται, και με κάτι να γεμίζει: ή με τον Θεό ή με κάτι άλλο".

αρχ. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης
"ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ". σσ.37-38 

Δημοφιλείς αναρτήσεις