Δώστε μου τα ξίφη σας - Δημήτριος Παναγόπουλος

 '' Κάποτε ένας  νικητής Βασιλεύς επιθεώρησε τους στρατηγούς που είχε συλλάβει αιχμαλώτους. Αυτοί όταν τον είδαν άρχισαν να τον επαινούν και να τον κολακεύουν , μερικοί δε έσκυψαν και τον προσεκύνησαν.
Ο βασιλεύς δεν έδωσε καμμίαν σημασίαν εις αυτά και το διαπεραστικό και αυστηρό μάτι του έπεσε στο ξίφος που έφερον οι αχμάλωτοι στρατηγοί , και εις αυστηρό τόνο λέγει : '' Κύριοι , θέλω τα ξίφη σας και όχι τους επαίνους σας ! Δώστε μου τα ξίφη σας ! ''

Αυτό τούτο λέγει και εις όλους ημας τους ψευτοχριστιανούς ο Βασιλεύς Χριστός . Θέλω τα ξίφη σας ( τον εγωισμόν σας ) , θέλω τας αμαρτίας σας και όχι τον θαυμασμόν σας και τους επαίνους σας.
Πολλοί έρχονται εις την Εκκλησίαν δια να αινέσουν και να δοξάσουν τον Χριστόν . Αλλά πώς έρχονται ; Με τα ξίφη των ! ! ! δηλαδή με τας αμαρτίας των . Τα πάντα δίδουν εις την Εκκλησίαν , τας αμαρτίας των όμως , όχι. Τότε γιατί ήλθεν ο Χριστός εις τον κόσμον ; Δεν ήλθε αρά γε δια να '' σώση τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών '' ;  ( Ματθ. α΄21 ) ψέμματα , λοιπόν , είπεν ο άγγελος στον γέροντα Ιωσήφ ; Μη γένοιτο.
Άνθρωπε , πρόσεξε , μετανόησον και δος εις την εξομολόγησιν τας αμαρτίας σου. Άλλως δεν πρόκειται να σωθής ''  . 

                                                                        ο αείμνηστος                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
http://eorakamen.blogspot.com/

Δημοφιλείς αναρτήσεις