ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗἬ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ;Η ψυχανάλυση σήμερα, γιά αὐτούς πού πιστεύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἐξελιγμένο ὄν (ζῶο), χωρίς προσωπικήεὐθύνη γιά τίς πράξεις του καί φυσικά χωρίςἐνοχές, ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο τῆς ἐξομολόγησης.

Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχει πλήρη ἐπίγνωση ὅτι αὐτό πού ἔκανε εἶναι λάθος, θέλεικάπου νά τό εἰπεῖ γιά νά ξελαφρώσει! Καί φυσικά, δέν θά τό πεῖ στόν τυχόντα. Ψάχνει κάποιον πού νά ἀντιπροσωπεύει τόν ἠθικό νόμο.

Προφανῶς, αὐτό πού ψάχνει δέν εἶναι ἕνας«καλός» ἀκροατής, ἀλλά ἡ συγχώρηση!

Ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐπανέλθει στό σωστόδρόμο, ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάποιο ὁδηγό-κριτήριο ἀνώτερο ἀπό τόν ἑαυτό του καί ἔξω ἀπότόν ἑαυτό του. Ἕνα ἀλάνθαστο-ἀπόλυτο κριτήριο πού θά τόν βοηθήσει σάν μιά ἄλλη πυξίδα νά μή χάσει τό δρόμο του μέσα σέ ἕνα κόσμο γεμᾶτο σταυροδρόμια καί λαβύρινθους.

Aὐτό τό κριτήριο, φυσικά, δέν μπορεῖ νά εἶναιὁ «γείτονάς» του! Μά οὔτε καί ὁ ἑαυτός του.

Εἶναι γενική διαπίστωση πώς κανείς δέναἰσθάνεται εὐχαριστημένος ὅταν ἡ καρδιά τουεἶναι ἀνήσυχη καί φουρτουνιασμένη.

• Ὅπως ὅλη ἡ φύση «φωνάζει» γιά τήνἀπελευθέρωσή της ἀπό τήν φθορά, ἔτσι καί ἡσυνείδηση «φωνάζει» γιά γαλήνη.

•Ὅταν μιά ξένη οὐσία εἰσχωρεῖ στό στομάχι, τό στομάχι, ἀδυνατώντας νά τήν χωνέψει, ἐπαναστατεῖ. Προσπαθεῖ, μέ κάθε τρόπο,νά τήν ἀποβάλλει.

•Ἕνα μόριο σκόνης μπαίνει στό μάτι. Καίτό μάτι, ζητεῖ νά τό ἀποβάλλει μέ τόν πόνο καίτά δάκρυα.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ τήν συνείδηση. Ὅταν τήν βαραίνει κάποια ἁμαρτία,ψάχνει νά βρεῖ διέξοδο, νά ἀπελευθερωθεῖ!

Μερικοί προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν τήνταραγμένη συνείδησή τους ἀρνούμενοι τήνσυγκεκριμένη ἐνοχή. Ἄλλοι πάλι πιστεύουνπώς ἄν παραδοθοῦν στίς ὀρέξεις καί ἐπιθυμίεςτους καί στά κατώτερα ἔνστικτα, θά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ἐνοχές καί θά βροῦν τήν πολυπόθητή τους χαρά.

Λάθος! Μεγάλο λάθος!

Τίποτα σέ ὁλόκληρο τό «βασίλειο» τῆς ψυχολογίας δέν εἶναι τόσο καταστρεπτικό γιά τόνἄνθρωπο, ὅσο ἡ τοποθέτηση, ὅτι οἱ ἠθικές ἀναστολές δημιουργοῦν ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες καί ἡ μοναδική διέξοδος εἶναι ἡπαράδοση στίς πρωτόγονες ὁρμές! Οἱ ὅποιεςκαταστρεπτικές παρορμήσεις πρέπει νά καταστέλλονται. Ἡ πειθαρχία καί ἡ αὐτοκυριαρχία δέν ἔβλαψαν ποτέ κανένα. Ἄτομα τάὁποῖα ἀντέστρεψαν αὐτόν τόν ὑγιῆ κανόνα, κατέληξαν νά γίνουν, κατά διαφόρους τρόπους, περισσότερο νευρωτικοί ἀπό τούς νευρωτικούς!

•Θέλεις νά βρεῖς τήν ἐσωτερική σου ἰσορροπία;

• Θέλεις νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τόν ἐφιάλτητῆς ἐνοχῆς;

• Θέλεις μιά γαλήνια ἤρεμη ζωή;

Τό φάρμακο εἶναι ἕνα:

• Ἡ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁμολογία, ἡ ἐξομολόγηση.

Ἡ ἐξομολόγηση, ὄχι μόνο σέ ἀπαλλάσσειἀπό τήν ὁποιαδήποτε ἐνοχή, ἀλλά ξερριζώνεικαί τό ἴδιο τό κακό πού ἐμφωλεύει μέσαστήν καρδιά σου· συμφιλιώνοντας ταυτόχρονα τήν ψυχή μέ τόν Θεό καί τήν ψυχή μέτόν ἑαυτό της!


FULTON SHEEN, Καθηγητής Ψυχολογίας
(Μετ.: Ἀρχιμ. Α. Μ.)
http://www.zoiforos.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσευχή για καρκινοπαθείς, για στήριξη και θεραπεία