Σχέσεις Ανδρογύνου πριν και μετά το Γάμο


Απαντήσεις του π. Ιερεμία Φούντα

Ερ: Πως και με ποιο τρόπο θα αποφεύγεται η τεκνοποιΐα, εάν δεν είναι επιθυμητή; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους πνευματικούς πατέρες το θέμα της αποφυγής της περαιτέρω παιδοποιΐας με αντισυλληπτικές μεθόδους; Ποια θέση παίρνει η Εκκλησία για την αντισύλληψη;
Απ: Με τους υπάρχοντες τρόπους.
Ερ: Μέσα στον τίμιο και ευλογημένο γάμο χάνεται η παρθενία;
Απ: Οι Πατέρες ομιλούν για παρθενία των εγγάμων και για πορνεία μοναχών. Η παρθενία έχει μια γενικότερη έννοια. Όταν κανείς είναι π.χ. θυμώδης, δεν έχει παρθενία (έστω και αν είναι σωματικά παρθένος). Στο γάμο, δεν χάνεται η παρθενία. Ο απ. Παύλος λέει: «Τίμιος ο γάμος και η κοίτη αμίαντος».
Ερ: Γιατί να θεωρείται αμαρτία μια συζυγική ένωση, όταν δεν έχει σκοπό την παιδοποιΐας;
Απ: Ο σκοπός του γάμου είναι η αγάπη. Ο ένας να απολαμβάνει τον άλλο, να γεύονται την σαρκική ένωση, μαζί με την ψυχική κοινωνία. Η τεκνογονία είναι μετέπειτα. Είναι δικό των θέμα. Δεν θεωρείται αμάρτημα η ένωση των άνευ τεκνογονίας.
Ερ: Ποιες πράξεις θεωρούνται αμαρτία στην συνεύρεση;
Απ: Είναι ποικίλο αυτό. Όταν αγαπάς τον άλλο άνθρωπο, εκφράζεσαι όπως το λέει η καρδιά σου. Δεν είναι καλό, οι πνευματικοί, να εισέρχονται στην ιδιωτική ζωή των πιστών, και να λέμε «με εκείνο ή εκείνο». Άσε τον άνθρωπο να εκφραστεί όπως το λέει η καρδούλα του.
Δαμασκηνού Μοναχού Αγιορείτη

«Σχέσεις Ανδρογύνου πριν και μετά το Γάμο»

Δημοφιλείς αναρτήσεις