Προσφυγή στη Δικαιοσύνη της Ι. Μ. Βατοπαιδίου κατά Κ. Βαξεβάνη
Κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Ι. Μονής Βατοπαιδίου και του Καθηγουμένου της, οι νομικοί παραστάτες της προβαίνουν στην ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και ο Καθηγούμενός της προσέφυγαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη κατά του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη, με αφορμή πρόσφατα συκοφαντικά δημοσιεύματα του τελευταίου στον τύπο.
Τα δημοσιεύματα αυτά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και συγχέουν σκοπίμως άσχετα με την απασχολούσα την κοινή γνώμη υπόθεση πράγματα, πρόσωπα, εικόνες και ισχυρισμούς με έναν τελικό στόχο: τη δημιουργία στρεβλής εικόνας για την Ιερά Μονή στο κοινό.
Τα σχετικά δημοσιεύματα αποτελούν συνέχεια τετραετούς προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση.
Επαναφέρονται, όμως, προδήλως όχι τυχαία, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες, με αφορμή τις οποίες, μάλιστα, ο κ. Βαξεβάνης επιχειρεί να απαξιώσει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας!
Η προσφυγή της Ιεράς Μονής στη Δικαιοσύνη είναι πράξη θεσμικής ευθύνης.
Ο εναγόμενος Κ. Βαξεβάνης δημιουργεί με τη δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης αισθήματα αντιπάθειας για την Ι. Μονή στο κοινό.
Το αναμφισβήτητο σε κάθε επίπεδο (εκκλησιαστικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και, τελικώς, εθνικό) έργο της Ι. Μονής αποσιωπάται ως μη υπάρχον, οι δε αυτονόητες ενέργειες διατήρησης και διαχείρισης της περιουσίας της, που συνιστούν νομικό καθήκον κάθε ν.π.δ.δ. και αποτελούν τη μόνη αναγκαία προϋπόθεση για το έργο της Ι. Μονής, παρουσιάζονται ως εξ ορισμού πράξεις εγκληματικές! Αυτό δεν συνιστά ενημέρωση.
Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, υποστάσα και υπομείνασα καρτερικά τετραετή άδικο διωγμό κάθε είδους και με κάθε μέσο, παραμένει προσηλωμένη στη νομιμότητα και αντιλαμβάνεται ως ιστορική της υποχρέωση την υπεράσπιση και διατήρηση των αρχαίων δικαίων της, που οι σημερινοί πατέρες παρέλαβαν και οφείλουν να φυλάττουν.
Τούτο συνιστά και την κατά νόμον υποχρέωση κάθε εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ. Κάθε άδικη και εκτός πλαισίου επαγγελματικής δεοντολογίας εναντίον της Ι. Μονής πράξη, κρίνεται στη συντεταγμένη Πολιτεία μας από την Ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία ο Κ. Βαξεβάνης απαξιώνει με συγκεκριμένες και στοχευμένες προσωπικές κρίσεις.
Για την Ι.Μ.Μ.Β.

«ΚΙΤΣΑΡΑΣ-ΠΑΣΣΙΑΣ-ΣΦΗΚΑΣ-ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις