Μπορείς


Μπορείς να αγοράσεις ένα ρολόι............ αλλά όχι το χρόνο.
Μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο ........... αλλά όχι την γνώση.
Μπορείς να αγοράσεις μια θέση .............. αλλά όχι το σεβασμό.
Μπορείς να αγοράσεις τον γιατρό........... αλλά όχι την υγεία.
Μπορείς να αγοράσεις την ψυχή ............ αλλά όχι την ζωή.
Μπορείς να αγοράσεις το σεξ ................. αλλά όχι την αγάπη

Δημοφιλείς αναρτήσεις