Η Κρίση στο ζευγάρι

 Ο γάμος είναι σχέση ανάμεσα σε δύο ελεύθερα πρόσωπα.  Οι σύζυγοι είναι σάρκα μία, πρόσωπα χωριστά.  Προϋπόθεση της γνήσιας σχέσης είναι η υπαρκτική ακεραιότητα και προσωπική ανάπτυξη των συμβαλλομένων στη σχέση.  Όπως στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η θεία με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως», διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο έτσι και οι σύζυγοι ενώνονται «εις σάρκα μίαν», διατηρώντας τη μοναδικότητα των προσώπων.   
Ωστόσο η αντίληψη, ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει τα πρωτεία έναντι της σταθερότητας του γάμου της παραδοσιακής οικογένειας, συμβάλλει στην εύκολη διάλυση του γάμου.  Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην περίπτωση του γάμου η προσωπική ανάπτυξη περνά μέσα από τον εμπλουτισμό της γαμήλιας σχέσης, την εμβάθυνση στην ενότητα και την αγάπη.   
Η διαρκής και πλήρης αρμονία στον γάμο είναι μύθος.  Η διαφωνία στο ζευγάρι είναι φυσική και αναμενόμενη.  Αντίθετα, η αποφυγή της διαφωνίας είναι μια σημαντική αιτία για την ύπαρξη αδιεξόδων, νεκρωμένων σχέσεων και όχι σπάνια και πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κυρίως στις γυναίκες.  Η εποικοδομητική διαφωνία στον γάμο, όπως και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, σημαίνει επαναπροσανατολισμό προς την αλήθεια και την εξέλιξη.  Εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια ενωτικής στάσης.  Η οικογένεια, ως «εκκλησία μικρά», οφείλει να ρυθμίζει τη ζωή της συνοδικά, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. 

Θεόδωρος Κ. Βγόντζας, «Οικογένεια σε κρίση»

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσευχή για καρκινοπαθείς, για στήριξη και θεραπεία