Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Φωτογραφίες από τον Εσπερινό του Αγίου μας. Με τον Χωρεπίσκοπο Αμαθούντος κ.κ. Νικόλαο