Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Κοντά στον Θεό (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος )


 
(από το βιβλίο : Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα,καθοδηγώντας τον λαό του Θεού Εκδόσεις Ι. Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος)
-Γέροντα, είναι διαπίστωσις πολλών πνευματικών ανθρώπων, ότι ο κόσμος συνεχώς χειροτερεύει. Αυτό τό απότομο κατρακύλισμα κάπου μας φοβίζει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;
 
-Νά παραμένουμε κοντά στον Θεό. Όσο είμεθα κοντά Του, ισχύει το: «Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβούμενων αυτόν και ρύσεται αυτούς»(ψαλμ 33,8).
Όταν ο βασι­λιάς της Συρίας είχε στείλει στρατό νά συλλάβουν τον προ­φήτη Ελισσαίο, ο προφήτης βρισκόταν με τον υποτακτικό του. Μόλις  ο υποτακτικός του είδε να ανεβαίνουν οι στρατιώτες για να τους συλλάβουν,τρομοκρατήθηκε , τον έπιασε πανικός . Και στράφηκε στον Ελισσαίο   και του λέγει : « Για κοίτα κύριε, τι γίνεται. Πόσοι έρχονται να μας συλλάβουν, πώς θα γλιτώσουμε ;» Ο προφήτης του απάντησε να μην φοβάται , διότι « πλείους οι μεθ` ημών υπέρ τους μετ` αυτών» (Δ΄Βασ. 6,16) . Είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που είναι μαζί μας , παρά οι εχθροί μας που έρχονται να μας συλλάβουν . Και προσευχήθηκε ο προφήτης Ελισσαίος στο Θεό και είπε : «Κύριε , άνοιξε τους οφθαλμούς του παιδιού για να δει πως  Εσύ με υπερασπίζεις» . Και πράγματι ο Θεός άνοιξε τους οφθαλμούς του υποτακτικού και είδε γύρω από τον προφήτη να είναι μια στρατιά ολόκληρη αγγέλων , που κρατούσαν πύρινα σπαθιά στα χέρια τους . Αμέσως η ψυχή του γέμισε από ικανοποίηση , από αγαλλίαση , και του έφυγε ο φόβος . Και φυσικά δεν κατώρθωσαν να συλλάβουν και να θανατώσουν τον προφήτη Ελισσαίο. Πύρινα τάγματα αγγέλων, στρατιές αγγέλων  είχαν σταλή από τον Θεό για να υπερασπιστούν τον προφήτη Του. Αυτά δεν εγίνοντο μόνο τότε. Γίνονται στη ζωή κάθε ανθρώπου, όταν είμεθα άνθρωποι του Θεού. Η πίστις μας είναι στους αιώνες των αιώνων. Δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή. Ούτε για την εποχή των Αποστόλων και των Πατέρων. Αρκεί εμείς να είμεθα σαν αυτούς. Ό Θεός είναι ο ίδιος «Χθες και σήμερον ό αυτός και εις τούς αιώνας». Ή ζωή μας, ή ύπαρξίς μας στα χέρια Του. Με απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνον να αναφωνούμε, αλλά και να ζούμε το,«Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα»
 
 

Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός, ως Αγιορείτης Γέροντας
Στα τόσα αξιόλογα κείμενα που δημοσιεύτηκαν με αφορμή την άδικη προφυλάκιση του Γέροντα Εφραίμ του Βατοπαιδινού, παρατηρείται μια «υποβάθμιση» των εξής  βασικών κειμένων.
Α.Της Επιστολής Συμπαράστασης της Ιεράς Κοινότητας προς τον ηγούμενο και την Αδελφότητα της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου.
Β.ΤηςΑνακοίνωσης της Αδελφότητας της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου.
Στα παραπάνω κείμενα σκιαγραφείται σύντομα αφενός μεν η προσωπικότητα του Γέροντα Εφραίμ, ως Αγιορείτη Ηγουμένου και μοναχού,αφετέρου δε φαίνεται η σημασία του Γέροντα στην ζωή μιας μοναστικής αδελφότητας.
Ο Γέροντας στην Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση.
Σύμφωνα με την ορθόδοξη μοναστική παράδοση ο Γέροντας σε κάθε ορθόδοξη μονή είναι «πατήρ τέκνων γνησίων, είναι χειραγωγός εις Χριστόν»,είναι ο υπεύθυνος για το μέλλον της αδελφότητας.Είναι δια την αδελφότητα ο φορεύς του θελήματος του Θεού και του πνεύματος της Ορθοδόξου Παραδόσεως.Είναι «αρχέτυπον παντός αγαθού», γνώστης των Γραφών, μηδέν προτιμών της αγάπης του Θεού,ελκύων τας ψυχάς εις την θείαναγάπησιν….(ΥπόμνημαΑρείας)
Ο Αγιορείτης Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης γράφει και τα εξής.
«Ο ορατός άνθρωπος ζει για να έχει τον αόρατο Θεάνθρωπο.Δεν είμαστε τυχαίοι!Πνεύμα θείο μας εποίησε και πνοή Παντοκράτορος μας διδάσκει.Γι΄αυτό οι καρδιές μας ζητούν ένα πρόσωπο πατρικό για να αισθάνονται υιοί Θεού…Για την αδυναμία μας όμως χρειάζεται ένας ορατός και σύμμορφος  συνάνθρωπος, για να κατέχει την θέση του Θεού.Ευδοκεί και δίνει στο πλάσμα του ο Πλάστης ως πλάστην ένανομόδουλον και σύμφυρτον Γέροντα, για να είναι αυτός το άκρον, το τέρμα, το κέντρον, ο άξονας της ζωής του. Αυτός γίνεται το κριτήριο, το βάθος και το ύψος για τον μοναχό,ώστε να φθάσει ο μοναχός στην «ελευθερία  της δόξης των τέκνων του Θεού».Γι΄αυτό οι υποτακτικοί στις σχέσεις τους προς τον Γέροντα αναφέρονται συχνά για την ζωή τους,για τις πτώσεις και τις ανορθώσεις καθώς και για την πορεία της προσευχής με την οποία κατακτούν την ποθητήπόλη». Και συνεχίζει.
«Ο ηγούμενος ζωογονεί την αδελφότητα και θα την ζωογονεί καθ΄όσον αυτός θα υπάρχει.
Η ομολογία του μοναχού στον ηγούμενο είναι μία συνθήκη με τον Θεό,αλλά και ένας δεσμός φυλαττόμενος αδιάρρηκτος μετ΄αυτού.
Ο ηγούμενος γίνεται πλέον «σκοπός τη ημετέρα ζωή», ο σκοπός του μοναχού, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης. «Μίμησαι, λέγει τούτου και πολιάν και νεότητα, μάλλον δε μίμησαι αυτού το εν μειρακίω γήρας και την εν τω γήρα νεότητα»(Λόγος Περί παρθενίας).
Και ο Θεόδωρος Εδέσσης γράφει: «Μηδείς σε χωριζέτω της αγάπης αυτού και της συναυλίας».Κανείς να μη σε χωρίσει από την αγάπη του ηγουμένου σου, σαν να είναι αυτός ο σκοπός της ζωής του μοναχού.
Ο μοναχός, σύμφωνα με τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, «βλέπων αυτόν, αυτόν βλέπειν τον Χριστόν λογίζεται.Και συνών ή ακολουθών αυτώ,Χριστώ συνείναι και ακολουθείν βεβαίως πιστεύει.Ο τοιούτος μοναχός ουκ επιθυμήσει ετέρωτινίομιλήσαι ποτέ,ου προτιμήσει τι υπέρ την εκείνου μνήμην ομού και αγάπην»(Κεφάλαια πρακτικά και θεολογικά ). «Και ως αυτόν τον Χριστόν και ορών και λαλών, ούτω σεβάσθητι αυτόν και ούτω διδάχθητιπαρ΄αυτού τα συμφέροντα» λέγει πάλι ο ίδιος.
Η ευλογία του ηγουμένου συνέχει  την αδελφότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διοικεί αδιάκριτα και αυθαίρετα.Διοικεί με βάση τον κανονισμό της Μονής, προεδρεύων της Γεροντικής Σύναξης, η οποία είναι φρουρός της παράδοσης και έκφραση της συνείδησης της αδελφότητας.Και για σοβαρές υποθέσεις συγκαλείται οπωσδήποτε η αδελφότητα της Μονής.
Η πνευματική πατρότητα είναι μια αρμονική συνεργεία μοναχού και Γέροντα για την παιδαγωγία της εν Χριστώ ελευθερίας και την καλλιέργεια της προσωπικότητας.Η δε μαθητεία δεν καταντά σε προσωπολατρεία αλλά «εις  θεοφορίαν εν ταπεινώσει και ανδρεία»
Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός και η Αδελφότητα της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου.
Οπουδήποτε υπήρξε άνθηση πνευματικής ζωής εκεί υπήρξε ένα πρόσωπο. Και οπουδήποτε υπήρξε άνθηση μοναστηριού, εκεί υπήρξε ένας ηγούμενος που να ήξερε να αγαπά, να ζει τον Χριστό και να διοικεί.Tα χαρακτηριστικά του γνήσιου ορθόδοξου Γέροντα,που αναφέρθηκαν παραπάνω,συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Γέροντα Εφραίμ του Βατοπαιδινού. Ο κάθε σχετικός προσκυνητής το διαπιστώνει, όταν επισκέπτεται το Βατοπαίδι.
Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός ηγείται της Αδελφότητας της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου από το 1990. Ως εκλεγμένος ηγούμενος κατόρθωσε να αυξήσει την αδελφότητα της Μονής από 18 μέλη το 1990 σε 120 μέλη το 2011.Και αν λάβουμε υπόψη ότι οι πατέρες της Μονής Βατοπαιδίου είναι νέοι στην ηλικία και  από διάφορα μέρη του κόσμου, οι περισσότεροι δε  με δύο και τρία πτυχία, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι ο Γέροντας Εφραίμ είναι μία σύγχρονη  χαρισματική προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εμπνέει και παραδειγματίζει. Ζυμωμένος στην ορθόδοξη μοναστική παράδοση από τον μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό με τις αρχές του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή , αποτελεί  ζωντανό  και αναντικατάστατο κεφάλαιο του σύγχρονου Αγιορείτικου Μοναχισμού.Ακολουθώντας τα βήματα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου κατόρθωσε την σύζευξη της ησυχίας και της υπακοής μέσα στο μεγάλο κοινόβιο της Μονής Βατοπαιδίου,της δεύτερης στην τάξη Αγιορείτικης Μονής. Θέτοντας σαν πρώτο μέλημα της πρώτης κοινοβιακής αδελφότητας την πνευματική αποκατάσταση της Μονής, κατόρθωσε να την επαναφέρει στην ιστορική της θέση.
Για την αδελφότητα ο Γέροντας  αποτελεί το κέντρο της ζωής των μοναχών, όπως φαίνεται καθαρά και στο παρακάτω απόσπασμα από την ανακοίνωση της αδελφότητας.
Ο Γέροντας Εφραίμ είναι πρότυπο ζωής των μοναχών,φορέας Θείας Χάριτος,εργάτης και δάσκαλος της αρετής και της ακτημοσύνης ,άνθρωπος της προσευχής και της νηστείας. Γράφεται συγκεκριμένα:
«Ποιός θα μπορούσε να σκεφτεί ότι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζονται στην διακονία του πλησίον, που ζουν ανιδιοτελώς με εφ΄ όρου ζωής υπακοή, νηστεία και προσευχή, να μεταχειρίζονται ως κοινοί εγκληματίες και γι’ αυτό να φυλακίζονται;
Ποιός θα φανταζόταν έναν φορέα της θείας Χάριτος, εργάτη και δάσκαλο της αρετής, να τον προπηλακίζουν, να τον φυλακίζουν, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετούν τους νόμους της Δικαιοσύνης;»(Από την ανακοίνωση της Αδελφότητας)
Η δημοκρατική διοίκηση της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, καθώς και η πνευματική σχέση του ΓέρονταΕφραίμ με την αδελφότητααποδεικνύεται και στο παρακάτω απόσπασμα της ανακοίνωσης της αδελφότητας.
«Όλες οι ενέργειες του Γέροντα είχαν την έγκριση, αποδοχή και υποστήριξη όλης της Αδελφότητάς μας.
Πληροφορούμε τον πιστό λαό του Θεού ότι όλη η Αδελφότητα είναι ενωμένη και αγαπημένη, συμπαρίσταται στο Γέροντά της και σηκώνει μαζί του τον σταυρό του μαρτυρίου με πίστη και ελπίδα.
….Θα θέλαμε να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ότι στο πρόσωπο του Γέροντός μας Εφραίμ φυλακίζουν και όλη την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, που αποτελείται από εκατόν είκοσι μοναχούς.»
Επομένως αποτελεί εγκληματική πράξη και μεγάλο πνευματικό λάθος η στέρηση του Γέροντα από την αδελφότητα. Η αλγεινή αυτή κατάσταση, που βιώνει η αδελφότηταως άρση του σταυρού, εξαιτίας της στέρησης του Γέροντα, αποτυπώνεται και στο παρακάτω απόσπασμα της επιστολής της Ιεράς Κοινότητας  προς την Αδελφότητα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.
«Άγιοι πατέρες και αδελφοί, συμμεριζόμεθα τον πόνον και το μέγεθος της πρωτοφανούς δοκιμασίας και του σταυρού, τον οποίον αίρετε κατά τας αγίας ταύτας ημέρας, κατά τας οποίας αδίκως διασύρεται και οδηγείται εις προφυλάκισιν ο πνευματικός Υμών Πατήρ, γνωστός εκ νεότητος διά την αγάπην αυτού προς την Έκκλησίαν και τον μοναχισμόν και την πολυετή προσφοράν, τόσον εις την Ιεράν Υμών Μονήν, όσον και γενικώτερον εις το Άγιον Όρος. Ούτως εν τω προσώπω αυτού προσβάλλεται άπασα η Αγιορείτικη Αδελφότης.»
Δυστυχώς οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης (εντελώς ακατήχητοι ως προς την Ορθόδοξη μοναστική Παράδοση) δεν έλαβαν καθόλου υπόψη την σημαντική θέση του Γέροντα Εφραίμ στη ζωή της Αδελφότητας της Μονής Βατοπαιδίου και ενήργησαν πολύ βιαστικά για λόγους που ο καθένας μας γνωρίζει.Και προτίμησαν να αθωώσουν τους φυσικούς αυτουργούς ενός στημένου σκανδάλου και να φυλακίσουν ως ηθικό αυτουργό(;;;;;;)  τον ακτήμονα μοναχό,για τον οποίο η παγκόσμια ορθοδοξία μιλάει με τα πιο επαινετικά λόγια…
Για μια ακόμα νύχτα, ο Γέροντας Εφραίμ, ο ηγούμενος της Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου, ο πατέρας εκατόν είκοσι μοναχών και ποιός ξέρει πόσων εκατοντάδων ή και χιλιάδων λαϊκών, ο γιος του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού και  εγγονός του οσίου Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο πράος μοναχός ,ο άνθρωπος που συνδυάζει την απλότητα με την αρχοντιά, με  την μεγάλη ζεστή και ανοιχτή αγκαλιά για τον κάθε άνθρωπο,βρίσκεται σε κάποιο κελί φυλακής!Όμως είμαστε σίγουροι  ότι η Έφορος του Αγίου Όρους  θα τον ανταμείψει πλουσιοπάροχα, γιατί υπομένει αγόγγυστα την πρωτοφανή συκοφαντία.
Ας γνωρίζουν δε όλοι αυτοί που ποκιλοτρόπως του  έστησαν αυτή την παγίδα ότι στον Άθωνα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Κυρία Θεοτόκος.Και αυτή ακόμα δεν μίλησε.Αλλοίμονο δε σε αυτούς που διασύρουν τους πιστούς υπηρέτες Της .
Πρωτοπρεσβύτερος  Δημήτριος  Αθανασίου
Εκπαιδευτικός  ( Χημικός ).     
Άρτα

Επικοινωνία: το πρώτο αίτιο του διαζυγίου


Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος εντοπίζει στην ρίζα της πνευματικής αρρώστιας που ονομάζεται κρίση της οικογένειας την αδυναμία της επικοινωνίας μεταξύ των συζύγων.
  • Η τέχνη του ακούειν
  • Βασικά στοιχεία της ψυχολογίας του άνδρα και της γυναίκας
  • Παγίδες για το ανδρόγυνο στο γάμο
  • Η ψυχολογία των παιδιών
  • Το μυστικό για το μεγάλωμα των παιδιών: οι εικόνες από τους γονείς του

ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΕΛΛΗΝΑ; (Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης)


Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί στη γειτονιά μου, έπαιζα αμέριμνος μαζί με τους φίλους μου και τους συμμαθητές μου στις αλάνες και στους χωματόδρομους που υπήρχαν. Δεν είχαμε τηλέφωνα στα σπίτια μας, μήτε και τηλεοράσεις.  Ένα τηλέφωνο υπήρχε στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς και η κ. Άννα κάθε φορά που κάποιος τηλεφωνούσε, έβγαινε στο δρόμο και φώναζε «Κυρία Μαρία, τηλέφωνο!  κυρία Πόπη..... τηλέφωνο!» Την άκουγε όλη η γειτονιά! Και όποιος είχε τηλέφωνο, πήγαινε μέχρι το ψιλικατζίδικο για να μιλήσει.

Λίγα μέτρα πιο πάνω ήταν το μπακάλικο της γειτονιάς. Η κυρία Φλώρα και ο κύριος Βαγγέλης είχαν απ᾽ όλα τα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζι, φασόλια, φακές, ρέγγες κτλ. Τα περισσότερα τρόφιμα ήταν μέσα σε τσουβάλια και πάνω υπήρχε η σέσουλα, όπου γέμιζες τη χαρτοσακούλα με τα φασόλια η τη ζάχαρη, ανάλογα τι ήθελες να πάρεις. Δίπλα η ζυγαριά... Η παλιά πλάστιγγα που ζύγιζε πόση ζάχαρη, η ο,τιδήποτε άλλο αγόραζες.  Ένα μπλε τετράδιο δίπλα, το δεφτέρι όπως το λέγαμε, στο οποίο έγραφε η κυρία Φλώρα και ο κ. Βαγγέλης κάθε μέρα τι αγόραζες και πόσο κόστιζε. Σπάνια πλήρωνε κανείς με μετρητά. Δεν υπήρχαν χρήματα και όλοι αγόραζαν βερεσέ και στο τέλος της εβδομάδος η του μήνα, η κάθε οικογένεια ξεχρέωνε το ποσόν που χρωστούσε. Λίγο πιο πέρα ήταν το κρεοπωλείο, ο φούρνος, το τσαγκαράδικο, διότι τα παπούτσια τα κρατούσαμε και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια. Άλλοτε αλλάζαμε τακούνια, άλλοτε πάτους, άλλοτε σόλες, άλλοτε τα ράβαμε ό,που σχιζόντουσαν.

Στο σχολείο πηγαίναμε, με τις ποδιές μας και το σχολικό σήμα πάνω στην ποδιά, που μαρτυρούσε ότι είμαστε μαθητές. Κάθε μέρα γινόταν η προσευχή στην αρχή και στο τέλος του μαθήματος. Ομοίως γινόταν και η έπαρση η η υποστολή της σημαίας. Στους τοίχους της αίθουσας υπήρχαν κάδρα με τους εθνικούς ήρωες, τον Κολοκοτρώνη, τη Μπουμπουλίνα, τον Παπαφλέσσα... Τα βιβλία μας μιλούσαν για το Χριστό και την Ελλάδα.

Όταν θέλαμε να κατέβουμε στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίναμε με το λεωφορείο της γραμμής. Πάνω από το κεφάλι του οδηγού, υπήρχε ολόκληρο εικονοστάσι με καντήλι ηλεκτρικό.
Όταν ερχόταν καλοκαίρι, κοιμόμασταν στις αυλές των σπιτιών μας, σε ράντζα, πόρτες και παράθυρα ήταν διάπλατα ανοιχτά για να είναι δροσερό το σπίτι μέρα και νύχτα.
 Έτσι κάπως ζούσαμε τα παιδιά της δεκαετίας του ᾽60, του ᾽70 και του ᾽80.

Όλα αυτά άλλαξαν! Σιγά σιγά όμως... Άνοιξαν μεγάλα καταστήματα και έκλεισαν το μπακάλικο της γειτονιάς. Χάθηκαν οι αλάνες και οι χωματόδρομοι και τη θέση τους την πήρε η άσφαλτος και το τσιμέντο. Παντού αλλαγές! Στο σχολείο έφυγαν οι ποδιές, κατέβηκαν από τους τοίχους οι ήρωες του έθνους μας. Σταματήσαμε να κάνουμε έπαρση και υποστολή σημαίας. Από τα βιβλία χάθηκαν όλα τα κείμενα που μίλαγαν για την Ελλάδα, το Χριστό, την Ορθοδοξία... Ακόμα και από το λεωφορείο έφυγε το εικονοστάσι. Πόρτες και παράθυρα χειμώνα καλοκαίρι είναι διπλοαμπαρωμένα τώρα. Σε όλες αυτές τις αλλαγές τα υπάρχοντα ΜΜΕ έπαιξαν τρομερό ρόλο έως και σήμερα.  Τα παρουσίαζαν ως εξέλιξη, ως πρόοδο και ότι η  Ελλάδα έπρεπε ν᾽ αλλάξει, διότι ήταν οπισθοδρομική και μεσαιωνική.

Τώρα κατάλαβες Έλληνα, γιατί σου έκαναν όλες αυτές τις αλλαγές; 

Σου έκλεισαν το μπακάλικο, γιατί αυτό απαιτούσε το κεφάλαιο και οι αγορές, που ήθελαν να ανοίξουν πολυκαταστήματα και πολυεθνικές στη χώρα μας, ώστε εσύ να δουλεύεις ως δούλος σε αυτούς, μ᾽ ένα φτηνό μεροκάματο... 

Τώρα κατάλαβες Έλληνα, γιατί έβγαλαν τους ήρωες από τους τοίχους των σχολείων και των βιβλίων και τώρα θέλουν να βγάλουν και την εικόνα του Χριστού; Διότι θέλουν να προωθήσουν την παγκοσμιοποίησή τους. Το ανακάτεμα των λαών!  Ώστε εάν δε δεχθείς εσύ να δουλεύεις με φθηνό μεροκάματο, θα πάρουν για εργάτες πακιστανούς, μαύρους, και όλους τους άμοιρους ανθρώπους που ξενιτεύθηκαν από τη χώρα τους για ένα κομμάτι ψωμί. Η θα δεχθείς εσύ  Έλληνα το φθηνό μεροκάματο η θα πεινάσεις! Αυτό διατάζει το κεφάλαιο! Ανήκουμε στη Δύση και τη Δύση την κυβερνά το κεφάλαιο, οι αγορές.

Κατάλαβες τώρα  Έλληνα, γιατί έβγαλαν τους ήρωες και τους αγίους από τα μαθητικά σχολεία και βιβλία; Διότι έπρεπε να ξεχάσεις ποιός είναι ο ήρωας και ο άγιος, διότι οι πολιτικοί που σε κυβερνούσαν, σε πρόδιδαν και σε πουλούσαν σε ξένες δυνάμεις. Οι προδότες, δυστυχώς δεν αντέχουν να βλέπουν ήρωες και αγίους!

Εμείς σαν Εκκλησία, σαν  Έλληνες, σαν μοναχοί της Ορθοδόξου πίστεώς μας, έχουμε χρέος, όπως κρατήσαμε στα 400 χρόνια σκλαβιάς στις καρδιές των σκλαβωμένων Ελλήνων, ανόθευτη την πίστη τους και την αγάπη τους για την  Ελλάδα, να κρατήσουμε και σήμερα την Παράδοσή μας και να πούμε σε όλους τους προδότες της πίστεως και της πατρίδος ότι:

ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!. ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ!. 


Και όπως αγωνίστηκαν οι ήρωες του έθνους μας, το ίδιο θ᾽ αγωνιστούμε κι εμείς, για να μείνει η χώρα μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΟΡΘΟΔΟΞΗ!.

Με ευχές για καλή χρονιά και καλούς αγώνες,
Ο Γέροντας,  Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης.  


23/1/2012
Τρίκορφο Φωκίδος

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Γέρων Εφραίμ Αριζόνα 1992.Ο Αόρατος Πόλεμος (βίντεο)


Αυτό το βίντεο γυρίστηκε το 1992 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Pittsburgh, μετά από μια αναπάντεχη επίσκεψη του Γέροντος Εφραίμ.

Ο Γέροντας Εφραίμ, είναι αρχιμανδρίτης και πρώην ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου στο Άγιο Όρος. Είναι επίσης ο Γέροντας τουλάχιστον τεσσάρων (από το 2002) από τις είκοσι βασικές μονές του Αγίου Όρους, και μία σκήτη, καθώς και πολλά μοναστήρια και μονές σε όλη την Ελλάδα. Είναι επίσης ο ιδρυτής των πολυάριθμων μοναστηριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατοικεί μόνιμα στη Φλωρεντία, στην Αριζόνα στο St Anthony στο Ελληνικό Ορθόδοξο Μοναστήρι.Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε ιερομόναχος για τα τελευταία 60 χρόνια και ως ηγούμενος για σχεδόν 50 χρόνια. Ήταν μαθητής του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή του Αγίου Όρους και έζησε την μοναχική υπακοή κοντά του για 12 χρόνια μέχρι την κοίμηση του Γέροντα Ιωσήφ την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959.Σαμαράς: "Το Βατοπαίδι χρησιμοποιήθηκε για να πέσει η Κυβέρνηση Καραμανλή"

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Ρωσικού Πρακτορείου Ειδήσεων «RIA Novosti» κ. Αλέξιο Μπογκντανόβσκι, παραχώρησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνιος Σαμαράς.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Σαμαράς δέχθηκε ερώτηση για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και την προφυλάκιση Εφραίμ.
Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της ΝΔ, είναι η πρώτη φορά που μιλάει για την υπόθεση.
Η ερώτηση του δημοσιογράφου έχει ως εξής: Στη Ρωσία υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για την πρόσφατη σύλληψη του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ, ο οποίος είναι δημοφιλής στη Ρωσία και έφερε εκεί από το Άγιον Όρος την Αγία Ζώνη μόλις πριν από δύο μήνες. Δεν μπορώ να σας ζητήσω να σχολιάσετε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω για τη γενική σας στάση ως προς το λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου, δεδομένου ότι πρώην στελέχη του κόμματός σας είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν όχι από δικαιοσύνη, αλλά από ΜΜΕ και πολιτικούς για τις συναλλαγές του κράτους με τη Μονή.
Ο κ. Σαμαράς τόνισε: Όπως σωστά το είπατε, δεν μπορώ να σχολιάζω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Πρέπει να ξέρετε, όμως, ότι η υπόθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να ανατραπεί η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.»
«Στο μεταξύ, όμως, δύο εξεταστικές επιτροπές της Ελληνικής Βουλής διερεύνησαν την υπόθεση του Βατοπεδίου – η δεύτερη επί διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – και οι δύο δεν κατάφεραν να βρουν το παραμικρό επιβαρυντικό στοιχείο, κατά ουδενός, ούτε για «βλάβη του δημοσίου συμφέροντος», ούτε για «ροή πολιτικού χρήματος». Και για όλα αυτά έχω κάνει πολύ σαφείς δηλώσεις εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε επίσης.
Εν συνεχεία υπογράμμισε: «Επομένως η υπόθεση αυτή, σε ό,τι αφορά την πολιτική της πτυχή – δηλαδή την ευθύνη πολιτικών προσώπων - έχει κλείσει οριστικά. Τώρα πρέπει να κλείσει και η δικαστική πλευρά της. Με πλήρη διερεύνηση σε βάθος, ώστε να λάμψει όλη η αλήθεια. Κι αυτό θα συμβεί. Να είστε σίγουροι!»
«Και να έχετε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η οποία όχι μόνο θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά θα τελειώσει αυτή την ιστορία που δηλητηριάζει και το εσωτερικό πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα και την εικόνα της Ορθοδοξίας διεθνώς», ανέφερε ο κ. Σαμαράς κλείνοντας.

Η είδηση στα Ρωσικά: Πατήστε εδώ 

Σημείωση: Μετάφραση από τα Ρωσικά - Romfea.gr

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

O Hγούμενος Eφραίμ είναι μόνο η αρχή

Νίκου Χειλαδάκη
Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου

«Παλιά αν ένας ευλαβής ασχολείτο με την κατάσταση στον κόσμο δεν πρέπει να ήταν καλά, ήταν για κλείσιμο στον Πύργο. Σήμερα αντίθετα αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρετε και δεν πονεί για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, είναι για κλείσιμο στον Πύργο»

Πατήρ Παΐσιος ο αγιορείτης

Το σοκαριστικό θέαμα ένας ηγούμενος από την μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους να σέρνετε στις φυλακές σαν κοινός κατάδικος, προκαλώντας τις ανάλογες αλγεινές εντυπώσεις σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι παρά η αρχή μιας σειράς επιθέσεων κατά του Αγίου Όρους, της ελληνικής εκκλησίας και της Ορθοδοξίας στην χώρα μας.
Ίσως δεν θα αργήσει ο καιρός που ακόμα και η ομολογία πίστεως θα θεωρείται αναχρονιστική και αξιόποινη πράξη και η ανάρτηση δημόσια των εικόνων του Χριστού και της Παναγίας, θα θεωρείτε παραβίαση των «δημοκρατικών» και «ανθρωπίνων» δικαιωμάτων των «ελεύθερα σκεπτόμενων» ελλήνων πολιτών.

Είναι φανερό πως το ελληνικό κράτος και το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που το κυβερνάει, σκοπεύει να βάλει «χέρι» στο Άγιο Όρος.Η πρώτη κίνηση θα είναι η αποστολή ελεγκτικού σώματος για να ελέγξει που πήγαν τα κονδύλια που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορες μονές του Άθω για έργα ανακαίνισης πολλών ετοιμόρροπων κτιρίων. Η αφορμή θα είναι ο έλεγχος, αλλά ο απώτερος σκοπός θα είναι να «βάλουν χέρι» στα έσοδα των μονών, να ελέγξουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης των είκοσι μοναστηριών του Αγίου Όρους, τις δωρεές και όποιες άλλες επιχορηγήσεις, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ο σκοπός η οικονομική εξόντωση των μοναστηριών.

Δεύτερο βήμα θα είναι η κατάργηση κάθε χαρακτήρα αυτοδιοίκησης και αυτονομίας του Αγίου Όρους, όπως αυτή καθιερώθηκε εδώ και χίλια περίπου χρόνια και έγινε σεβαστή και από όλους τους σουλτάνους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Σαν πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η αποστολή εισαγγελέα στο Βατοπέδι χωρίς να ερωτηθεί καν η ιερά επιστασία κατά παράβαση όλων των μέχρι τώρα ισχυόντων.

Η επόμενη κίνηση θα είναι η ανακήρυξη του Αγίου Όρους σαν παγκόσμιο τουριστικό αξιοθέατο και η καθιέρωση «ειδικών επιστημονικών - τουριστικών αποστολών» στην αρχή με την συμβολική, συμμετοχή και του γυναικείου φύλου, σε «ειδικές» εργασίες, που δήθεν θα ανυψώνουν και θα προβάλλουν την πολιτιστική κληρονομιά του ακρογωνιαίου αυτού στύλου της ελληνικής ορθοδοξίας. Με τον διπλωματικό αυτό τρόπο θα καταργηθεί σταδιακά το άβατο και πλέον γυναίκες κρατικοί αξιωματούχοι, αλλά και εκλεκτοί διεθνώς επισκέπτες του γυναικείου φύλου, θα μπορούν να έρχονται στο Άγιο Όρος με «ειδική αποστολή», καταρρίπτοντας με φανερό πλέον τρόπο κάθε ιερή παρακαταθήκη του Άθω.

Στο τέλος οι μονές θα ανακηρυχτούν σαν οικήματα που ανήκουν στην διεθνή πολιτιστική κληρονομιά και δεν αποκλείετε να επιβληθούν νόμοι για την ξενοδοχειακή αξιοποίηση των ιερών μονών προς όφελος υποτίθεται της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που την έχει ήδη λεηλατήσει η προδοτική πολιτική κλίκα που κυβέρνησε τις τελευταίες δεκαετίες την χώρα.
Στο τέλος θα επιβληθεί η άποψη ότι το Άγιο Όρος «έχει πολύ χρήμα» και πολλές προοπτικές οικονομικής αξιοποίησης για το «καλό της πατρίδας».

Αλλά δεν είναι μόνο το Άγιο Όρος που είναι ο στόχος όλου αυτού του άθεου εκσυγχρονιστικού και αντιχριστιανικού κατεστημένου που έχει οδηγήσει την χώρα στην πλήρη εθνική και διεθνή απαξίωση. Η εκπαίδευση είναι ήδη στο στόχαστρο.

Σε λίγα χρόνια μονό για ιστορικούς λόγους θα υπάρχει αναφορά στα σχολικά βιβλία για τη Ορθοδοξία.

Τα παιδιά μας σε λίγα χρόνια θα αγνοούν ακόμα και το «Πάτερ Υμών» γιατί, όπως θα ισχυρίζονται οι ταγοί της απαξίωσης της θρησκείας μας, η δημόσια απαγγελία του θα προσβάλει την «ελευθερία» και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μη χριστιανών.

Οι εικόνες θα κατέβουν από τα δικαστήρια γιατί θα προσβάλλουν κάθε ένδικο που δεν πιστεύει και δεν θα θέλει να έχει πάνω από το κεφάλι του στην διάρκεια μιας δίκης τον Χριστό, ή την Παναγία με τον Χριστό.

Οι καμπάνες θα θεωρηθούν σαν ενοχλητικά κατάλοιπα μιας οπισθοδρομικής εποχής και θα καταργηθούν. Ήδη γνωστός μητροπολίτης μητρόπολης της κεντρικής Ελλάδας, που είχε και εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, έκανε συστάσεις στους ιερείς της μητρόπολης του να μην ενοχλούν με τις καμπάνες της ενορίας τους, τους… φιλήσυχους πολίτες που θέλουν να ξεκουράζονται τις Κυριακές.

Το ιερά ράσα θα πρέπει να μην εμφανίζοντας δημόσια, όπως γίνετε και στις άλλες κοσμικές και «σύγχρονες» χώρες, αλλά μόνο μέσα στην εκκλησία και μόνο κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
Οι ιερείς δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουν εξωτερικά από τους άλλους πολίτες προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα, δηλαδή τα γένια τους θα πρέπει να είναι προσεγμένα, μόλις που θα φαίνονται για να είναι και… της μόδας.

Φυσικά οι ενορίες θα εξοντωθούν οικονομικά καθώς κάθε οικονομική επιχορήγηση θα ελέγχετε και θα φορολογείται για να πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρος στην κρατική κλίκα.

Η εφαρμογή του Καλλικράτη στην εκκλησία θα καταργήσει πολλές μητροπόλεις που έχουν ιστορία πολλών αιώνων και τις οποίες ούτε η Οθωμανική αυτοκρατορία δεν τόλμησε να τις πειράξει.

Ούτε λόγος φυσικά για αναμετάδοση της Θειας Λειτουργίας τις Κυριακές από τα κρατικά ΜΜΕ, ενώ θα απαγορεύεται κάθε παρουσία ιερέων στις δημόσιες τελετές και φυσικά δεν θα υπάρχουν αγιασμοί και δημόσια ιερά μνημόσυνα. Άλλωστε ο πολιτικός γάμος θα έχει και συνέχεια με την πολιτική κηδεία.

Να μην μιλήσουμε τέλος για τις κάρτες και την ολοκληρωτική φακέλωση της προσωπικότητας μας με σκοπό την κατάργηση του αυτεξουσίου μας, δηλαδή του πιο ιερού δώρου του Παντοδύναμου προς τον άνθρωπο.
Όλα αυτά που ίσως για πολλούς φαντάζουν απίθανα, δυστυχώς είναι μέρος του σχεδίου καταρράκωσης κάθε αξίας της Ορθοδοξίας στην πατρίδα μας όπου η Ορθοδοξία υπήρξε για αιώνες ο φάρος της ύπαρξης της.

Φαινόμενα σαν αυτό του καθηγούμενου Εφραίμ είναι μόνο η αρχή. Το ζήτημα είναι αν εμείς οι ίδιοι θα αφήσουμε απροκάλυπτα όλα αυτά να περάσουν έτσι πάνω από τις κεφαλές μας.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Η προσευχή των παιδιών
Μιλάω στο Θεό Πατέρα μου.
Και του ζητώ, και του ζητώ...
Κάποτε, που σταματώ,
Τον ακούω να μου λέει:
 - Τι άλλο; Τι άλλο; Πες μου!...
(Διονύσης Ν. Πόθος)
 
  Όταν ρωτώ ως πνευματικός «προσεύχεσαι;», συνήθως η απάντηση είναι καταφατική. Στην πορεία όμως ανακαλύπτω ότι αυτή η «προσευχή» είναι βασικά ένας κατάλογος αιτημάτων. Ο δυνατός Θεός, ως παντοδύναμος, που τα έχει και τα μπορεί όλα, δίνει στα αδύνατα πλάσματά Του...
  Η αντίληψη μιας τέτοιας σχέσης με το Θεό δεν είναι απλά παιδική αλλά θρησκευτική. Είναι η βάση των θρησκειών που αναζητούν στήριγμα και βοήθεια, για να δώσουν στους ανθρώπους το δυνατό Θεό, ώστε να νικήσουν τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες της ζωής.
  Ο Θεός της Ορθοδοξίας είναι ο «παθών», ο Εσταυρωμένος, ο ζητιάνος της αγάπης μας, ο αδύνατος μπροστά στην ανθρώπινη ελευθερία. Γι’ αυτό και ο όντως δυνατός! Μια δύναμη που δεν συντρίβει αλλά ανορθώνει. Γιατί είναι η δύναμη της αγάπης.
  Γίνεται ο Πατέρας μας και εμείς τα παιδιά Του. Η σχέση μας είναι στενή, ουσιαστική, δυνατή. Γι’ αυτό και υπάρχει η άνεση να ζητήσεις πάλι και πολλάκις ό,τι θέλεις, όπως το θέλεις κι όταν το θέλεις. Όπως ακριβώς το μικρό παιδί. Μέσα στην ανωριμότητά του, που θεωρεί όλο τον κόσμο δικό του και τον πατέρα του ικανό για όλα, ζητά και ζητά και ζητά...
  Από την άλλη στέκεται ο Πατέρας, που δίνει και δίνει και δίνει... Κάποτε παραπάνω και από τις προσδοκίες μας! Όμως, επειδή είναι όντως Πατέρας, θέλει και να παιδαγωγήσει το παιδί του, να το μάθει πως η συνεχής αίτηση και η συνεχής ανταπόκριση δημιουργεί άνθρωπο εγωκεντρικό, ανώριμο και ανίκανο να ζήσει και να χαρεί τον εαυτό του, το δόσιμο, τη δημιουργία, τον όμορφο κόσμο μας.
  Δεν είναι έκφραση της ανωριμότητάς μας το να μην δεχόμαστε και την άρνηση ή τη σιωπή του Πατέρα μας; Δεν ενεργεί σωστά, όταν σιωπά ή λέει όχι, μπροστά σε τέτοιο παιδί;
  Ένας χαρτοπαίκτης έλεγε με σιγουριά: «εμένα ο Θεός με αγαπά. Όταν χάνω, τον παρακαλώ να με βοηθήσει και με βοηθά!». Θα έλεγε κάποιος πως είναι η φαντασία του, ο Θεός δεν ασχολείται μ’ αυτά. Νομίζω πως ο χαρτοπαίκτης έχει δίκαιο! Γιατί να μην κατανοήσω τη συγκατάθεση του ουράνιου Πατέρα ως τον τρόπο που θα του δείξει την αγάπη Του; Δεν θα πρέπει να μιλήσει στη γλώσσα που κατανοεί αυτή την αγάπη; Κι όταν βεβαιωθεί γι’ αυτή, δεν θα μπορεί να πει τ’ αντίθετο στην ερχόμενη παιδαγωγία που θα τον βοηθήσει να προχωρήσει πιο πέρα «από τα πρόσκαιρα στα αιώνια».
  Έχουμε ένα Θεό που θέλει να λέγεται ΠΑΤΕΡΑΣ, δηλαδή τρέφει τα παιδιά με την αγάπη Του. Να μπορούσαμε να νιώσουμε δυναμικά την αγάπη Του! Τότε θα υπομέναμε, θα ελπίζαμε, θα εμπιστευόμαστε. Τότε θα πήγαζε από μέσα μας η χαρά, η ασφάλεια, η ειρήνη και η ευχαριστία που έχουμε τέτοιο Πατέρα, ακόμα και τις στιγμές που «η αγάπη Του σπάζει κόκκαλα».

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους
Πηγή: http://www.agiosgeorgiosmakris.com/

Ιστορικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Λεμεσού (ΦΩΤΟ)


0-lemesouΜε ιδιαίτερη λαμπρότητα και Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του εν Αγιοίς πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.
Το απόγευμα της Τρίτης τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός στον οποίο συγχωροστάτισαν μετά του εορτάζοντος Αρχιερέως οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αμαθούντος κ. Νικόλαος και Λήδρας κ. Επιφάνιος (ηγούμενος Ιεράς Μονής Μαχαιρά), κατά την διάρκεια του εσπερινού προχειρίστηκαν σε Αρχιμανδρίτες οι Ιερομόναχοι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού π. Χρυσόστομος και π. Εμμανουήλ.
Κατά την τελεσθείσα πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής Λεμεσού, συλλειτούργησαν μετά του εορτάζοντος Μητροπολίτου, οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, Κύκκου κ. Νικηφόρος, Ταμασού κ. Ησαΐας, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αρσινόης κ. Νεκτάριος Αμαθούντος κ. Νικόλαος και Λήδρας κ. Επιφάνιος, οι Πανοσιολογιώτατοι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών της Μητροπολιτικής περιφέρειας Λεμεσού καθώς και Αρχιμανδρίτες και Ιερείς της Μητροπόλεως αλλά και εκπρόσωποι άλλων Μητροπόλεων.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος της πόλεως, Δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές εκππόσωποι του στρατού της αστυνομίας, εκπαιδευτικών και μαθητών Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης.
Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας.
Ο Πανοσιολογιώτατος αφού παρουσίασε με γλαφυρότητα και με βαθιά θεολογία το έργο, τις κακοπάθειες και το μαρτύριο της ζωής του Αγίου κατέληξε ότι γι΄αυτό η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του και τον γεραίρει. Κλείνοντας ευχήθηκε στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη έτη πολλά, αγλαόκαρπα, ειρηνικά, με αδιάπτωτη υγεία για να συνεχίσει την ποιμαντική διακονία του επ΄αγαθώ της αγιότατης εκκλησίας μας.
Κατά την διάρκεια της ημέρας επισκέφθηκαν και ευχήθηκαν έτη πολλά στον εορτάζοντα Άγιο Λεμεσού, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος οι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Χρυσόστομος, Μόρφου κ. Νεόφυτος και Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας και πλήθος πιστών από την Μητροπολιτική περιφέρεια Λεμεσού αλλα και από όλη την Κύπρο.
Επίσης, συγκινητική ήταν η εκδήλωση αγάπης των παιδιών των κατηχητικών συνάξεων προς τον Επίσκοπό τους.
Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος δέχθηκε τις ευχές του κοινού και όπως δήλωσε στα ΜΜΕ, οι ευχές αυτές αποτελούν ''μεγάλη παρηγοριά και ενίσχυση στον καθημερινό αγώνα που έχουμε στην τοπική μας εκκλησία''.
''Εύχομαι σε όλους να έχουν πλούσια τη χάρη του Αγίου Αθανασίου και στις οικογένειες τους και στην πατρίδα μας και στον κόσμο όλο'', συμπλήρωσε κλείνοντας.
0-lemesou1
0-lemesou2
0-lemesou3
0-lemesou4
0-lemesou5
0-lemesou6
0-lemesou8
0-lemesou7
0-lemesou10
0-lemesou9
0-lemesou11
0-lemesou12
0-lemesou14

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Καθηγητής Νίκος Νικολαϊδης: "Νόμιμον"

Έχομε προσέξει ότι η λέξη «νόμιμον», που στεγάζει το παρόν κείμενο, διαβάζεται και αντίστροφα; Είναι, όπως επικράτησε να λέγεται «καρκινική» επιγραφή.
Αλλά, αν η ορθή και αντίστροφη ανάγνωσή της είναι τυχαία, όμως η ερμηνεία και η εφαρμογή του νοήματος και του περιεχομένου της από τους ανθρώπους και η κακοποίησή της δεν είναι τυχαία.
Ο συντάκτης του παρόντος άρθρου δεν είναι νομικός. Αλλά, από όσα γνωρίζω, στην επιστήμη του δικαίου μέχρι σήμερα υπάρχει η δυσκολία του ορισμού και του προσδιορισμού της έννοιας του δικαίου και τούτο, ένεκα της ανθρώπινης κακοπάθειας. Αλήθεια, τι είναι δίκαιο;
Η αρχαία Ρώμη, που υπήρξε το λίκνο της παραγωγής και της καλλιέργειας του δικαίου, όχι μόνο δεν οριοθέτησε και δεν εφάρμοσε την αληθινή έννοια του δικαίου, αλλά γνωρίζομε από την ιστορία πως λειτούργησαν οι Ρωμαίοι την περιβόητη και καταβόητη Pax Romana (Ρωμαϊκή ειρήνη).
Μια ειρήνη του νεκροταφείου, όπου οι υπήκοοί τους η πειθαρχούσαν στις εντολές (γράφε αυθαιρεσίες) της Μεγάλης Ρώμης η υφίσταντο αμείλικτες και μέχρι θανάτου τις τιμωρίες.
Το Κολοσσαίο της Ρώμης υπάρχει μέχρι σήμερα, όχι για να θυμίζει την αρχιτεκτονική δομή και κλασική έκφρασή του, όπως ο Παρθενώνας, αλλά για να διαδηλώνει τις θηριωδίες και τις οιμωγές που εκτυλίσσονταν στις αρένες του και τις απολάμβαναν ως θεατές οι Καίσαρες, οι Συγκλητικοί και οι «αξιοπρεπείς» και «ευυπόληπτοι», κατά τα άλλα, Ρωμαίοι Πολίτες.
Αλλά και τα δείπνα με τα ακατονόμαστα όργια των Ρωμαίων αρχόντων στο Καπιτώλιο και αλλαχού με τα φρικιαστικά επιδόρπια των μέχρι θανάτου μονομαχιών των ευτελισμένων και υποτελών δούλων, παρέμειναν στην ιστορία και στη μνήμη της ανθρωπότητας ως αποκρουστικά και απαίσια σημεία αναφοράς.
Όσο αφορά μάλιστα τους κατά των Χριστιανών διωγμούς, εδώ και αν ιλιγγιά ο νους. Ποταμοί έβαφαν τους δρόμους της τεράστιας Ρωμαϊκής επικράτειας από τα αίματα των εκατομμυρίων μαρτύρων, οι οποίοι εδιώκοντο για διακόσια πενήντα χρόνια, για το μόνο «έγκλημά» τους ότι ήταν Χριστιανοί! Κατά τα άλλα, τα μέλη της Εκκλησίας ήταν χρηστοί πολίτες, τίμιοι σύζυγοι, φιλόστοργοι γονείς κ.λπ. (Βλ. Επιστολή προς Διόγνητον, κείμενα Τερτυλλιανού κ. α.).
Κι όμως όλες αυτές οι θηριωδίες του Ρωμαϊκού Κράτους εγίνοντο εν ονόματι του δικαίου. Ήταν έργο «νόμιμον», απαντούσαν και δικαιολογούσαν την αποκρουστική, όπως τη χαρακτηρίζομε εμείς σήμερον, συμπεριφορά τους.
Ανάλογες «νόμιμες» ενέργειες στην πορεία της ζωής των ανθρώπων συναντούμε πολλές. «Νόμιμον» γεγονός ήταν, κατά τους Φαρισαίους, και η σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού. «Νόμιμον» ήταν και οι εξορίες του Μ. Αθανασίου και του ιερού Χρυσοστόμου! «Νόμιμον» από κάθε άποψη και η αποκοπή των χειρών και της γλώσσας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού!
«Νόμιμον» και οι αποτομές των κεφαλών και οι απαγχονισμοί των Νεομαρτύρων από τους Τούρκους! «Νόμιμον» δεδομένο αποτέλεσε κα η φυλάκιση του Κολοκοτρώνη, όπως και η δολοφονία του Καποδίστρια! «Νόμιμον» και η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου! «Νόμιμον» και η αποικιοκρατία των Άγγλων στην Κύπρο, όπως και οι εκτελέσεις των ηρώων της ΕΟΚΑ  του 1955-59.
«Νόμιμον» είναι ακόμη και η εισβολή και οι φόνοι και οι βιασμοί και η κατοχή των Τούρκων στην Κύπρο! Και «νόμιμον» είναι, επιπλέον, αυτό που μας πιέζουν να δεχθούμε, να αναγνωρισθεί το 18% του πληθυσμού της Κύπρου, των τουρκοκυπρίων δηλαδή, ως ισότιμο με το 82%! Πόσα «νόμιμον» μπορούμε να απαριθμήσουμε στην ιστορία των ανθρώπων; «Επιλείψει ο χρόνος διηγήσασθαι».
Και όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί η λέξη «νόμιμον» εξαρτάται πως ο καθένας, και μάλιστα οι κρατούντες, τη διαβάζουν και την εφαρμόζουν! Από την ορθόδοξη η την ανορθόδοξη γραφή της η λέξη λειτουργεί και δυσλειτουργείται από τους ανθρώπους.
Έτσι το «Νόμιμον» εξακολουθεί να ισχύει, όταν οι καταχραστές, οι δολοπλόκοι, οι οικονομικοί πύθωνες κυκλοφορούν ελεύθεροι, ανενόχλητοι, έχουν δισεκατομμύρια καταθέσεις στο εξωτερικό, μας κυβερνούν, θεσπίζουν άνομους νόμους, κερδοσκοπούν, μας απειλούν, αποβαίνουν κριτές και δικαστές μας η εξαγοράζουν τα Μέσα Ενημέρωσης και εμπαίζουν το λαό που υποφέρει και πένεται και δεν αντέχει άλλο... «Νόμιμον», δυστυχώς, εξακολουθεί να θεωρείται η αδικία, η αρπαγή, η σφαγή, η αποστέρηση και μιας φέτας ψωμί του άλλου.
«Νόμιμον», ακόμη, θεωρείται και η εξαθλίωση των πλείστων εκ του ελληνικού λαού, που δεν έχει ούτε και ένα ευρώ στην τσέπη του και που πέρασε τραγικά, αυτός και τα παιδιά του, από οικονομικής και ψυχολογικής πλευράς τα Χριστούγεννα, ενώ άλλοι «νόμιμα» ξεφάντωναν σε ρεβεγιόν και αμαρτωλές απολαύσεις!
Γι  αὐτό και «νόμιμον» κρίνεται και η σύλληψη και προφυλάκιση παραμονές των Χριστουγέννων ως «επικίνδυνου εγκληματία» του Αρχιμ. Γέροντα Εφραίμ.
Ενός πτωχού Μοναχού, ο οποίος, κοιμάται σε σανίδια με κουβέρτες μόνο και ο οποίος, εκτός από τα προσωπικά του ενδύματα, δεν έχει άλλη περιουσία! Μόνο ο π. Εφραίμ κρίθηκε «νόμιμον» να συλληφθεί από το Συμβούλιο των δικαίων (!) Εφετών και ουδείς άλλος!
Τον πένητα, τον ανιδιοτελή, τον νυχθήμερον αγρυπνούντα για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων, κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και λαϊκών, νέων και συζύγων, το Συμβούλιο Εφετών, ακολουθώντας τις υπαγορεύσεις του «νόμιμον», χαρακτήρισαν τον π. Εφραίμ ως δύσχρηστον και άρα «επικίνδυνον εγκληματίαν» και τον προφυλάκισαν.
Γι  αὐτούς είναι «νόμιμον» να θεωρούν ως ακίνδυνους τους φρακοφόρους λύκους, που κυκλοφορούν ασύδοτα ανάμεσά μας, τους αδίστακτους αρχιτελώνες της εποχής μας, αυτούς που διαπράττουν «εννόμους αδικίας, τους νόμους έχοντας συνηγόρους τους», κατά τον ιερό Χρυσόστομο.
Αλλά, αν οι άνθρωποι θεωρούν το ανόμημα ως «νόμιμον» και κατακρίνουν και κακοποιούν ως ανόμους τους όντας νόμιμους, γιατί έτσι τους βολεύει, πρέπει να ξέρουν πως πάνω από όλους και από όλα αποβαίνουν προκλητικοί και αναπολόγητοι, όχι στον άψυχο νόμο του δικαίου, αλλά στο ζωντανό πρόσωπο Εκείνου, που είναι ο μόνος δίκαιος και χορηγός και υπερασπιστής του δικαίου και των αδικουμένων, και αυτός είναι ο δικαιοκρίτης Θεός!
Του Nίκου Νικολαΐδη
Καθηγητή της Θεολογικης
Σχολης του Παν/μίου Αθηνών
http://www.romfea.gr

ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: «Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ Γ. ΕΦΡΑΙΜ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ …»
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟ AGIORITIKΟVIMA.GR

 
«Χωρίς να θέλουμε να παρέμβουμε στο έργο της δικαιοσύνης αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την άποψη μας και την πεποίθηση μας αναφορικά με την απόφαση της προφυλάκισης του γέροντα Εφραίμ», εξήγησε ο Ιεράρχης
«Αυτή η πράξη δεν μας εκφράζει και δεν μας αναπαύει καθόλου και μας βάζει σε πολλές ανησυχίες για το ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα της προφυλάκισης του», συμπλήρωσε κατηγορικά.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Με την Ελίτα (2011) Η Ιστορία του Αγ. Όρους (Βατοπαίδι)

ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!
Το παιδί που σκοτώνεται, δεν ξαναγίνεται το ίδιο ποτέ!
 
Μια μάνα με τρία παιδιά, έμεινε έγκυος στο τέταρτο.
Θεώρησε πολλά τα τέσσερα παιδιά και πήγε στο γιατρό, να τον συμβουλευτεί για την άμβλωση.
Ο γιατρός, τίμιος άνθρωπος, της είπε ως επιστήμονας, τους κινδύνους που συνεπάγεται για την γυναίκα η άμβλωση.

Η γυναίκα που κι η ίδια εφοβείτο την επέμβαση, στενόχωρεθηκε κι ήταν αναποφάσιστη: Δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί, αλλά εφοβείτο και την άμβλωση!

Τότε ο γιατρός της λέει: -Μην στενοχωριέστε. Υπάρχει τρόπος ν' αποφύγομε την άμβλωση!

Έλαμψε το πρόσωπο της γυναίκας: -Αλήθεια γιατρέ; Πώς;

-Είναι απλό:
Θ' αφήσομε να γεννηθεί το τέταρτο και θα φέρεις να σκοτώσομε το τρίτο! Έτσι και την άμβλωση θ' αποφύγουμε και τα παιδιά θα παραμείνουν τρία!

Τότε ξύπνησε η ΜΑΝΑ μέσα της και κατάλαβε το λάθος της.
Είθε το ξύπνημα αυτό ο Θεός, να το φέρει στην καρδιά της κάθε μητέρας, και το στόμα του Άδη, που καταπίνει τις χιλιάδες των αμβλώσεων, να κλείσει για πάντα!...

Αξιοπρόσεκτες Θέσεις
και Μαρτυρίες για τις ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"


ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥΓιορτάζουμε σήμερα 17 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου και Μεγάλου Αντωνίου, ας πούμε λίγα λόγια:

Ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους δυστυχώς έχασε σε ηλικία 20 ετών, αφήνοντας ορφανούς αυτόν και την μικρότερη αδερφή του. Ο Άγιος Αντώνιος, τότε, ανέλαβε την επιμέλεια της αδερφής του χωρίς όμως να σταματήσει στιγμή να ασχολείται με την Αγία Γραφή και τον Θεό. Όταν διάβασε όμως το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Ματθαίου: «Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι» (Ματθ. 19:21), το έκανε αμέσως πράξη.
Μοίρασε όλα του τα υπάρχοντα και την κληρονομιά από τους γονείς του, στους φτωχούς, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και πήγε στην έρημο έχοντας αφήσει την αδερφή του στις φροντίδες ενός ιδρύματος.
Επί είκοσι χρόνια ερχόταν αντιμέτωπος με απίστευτους πειρασμούς. Νύχτα και μέρα έκανε ασκητικούς αγώνες με τους οποίους νέκρωσε τα πάθη του, και έφτασε στον βαθμό της απάθειας, υπερβαίνοντας τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Οι ενάρετες πράξεις του έγιναν γνωστές και έφεραν πλήθος μιμητών, ώστε η έρημος μεταμορφώθηκε σε πόλη. Σ'αυτήν την «πόλη» ο Μέγας Αντώνιος ήταν ο "αρχηγός" και ιδρυτής του μοναχικού βίου. Στην έρημο συνάντησαν τον Άγιο Αντώνιο, ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος, μάλιστα, έγραψε και τον βίο του Αγίου Αντωνίου. Όταν ο Μαξιμίνος το 312 μ.Χ. διέταξε διωγμό κατά των Χριστιανών, όπου και θανάτωσε πολλούς. Τότε, ο Μέγας Αντώνιος πήγε, βοήθησε και παρηγόρησε τους πιστούς. Όταν η Εκκλησία ταρασσόταν από τους Αρειανούς, ο Μέγας Αντώνιος πήγε με ζήλο στην Αλεξάνδρεια το 335 μ.Χ. και αγωνίστηκε για την Ορθοδοξία. Τέλος, ζώντας έτσι, τόσο ασκητικά, έγινε πρότυπο αρετής και κανόνας των μοναζόντων. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 17 Ιανουαρίου το 356 μ.Χ. σε ηλικία 105 ετών. Όπως αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Αγίου Αντωνίου ήταν να μείνει κρυφός ο τόπος της ταφής του, οι μοναχοί που μόναζαν κοντά του έλεγαν ότι είχαν το Ιερό Λείψανό του, το οποίο επί Ιουστινιανού, το 561 μ.Χ., κατατέθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί, το 635 μ.Χ., μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!


Ανάλυση ονόματος:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ: (αντί + ωνούμαι) = ο πλειοδότης σε προσφορά αξίας, ο πλειοδότης, ο γενναιοδωρότερος.

Απολυτίκιο:

Ἦχος δ'.
Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου, διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 
Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος
Πηγή: http://agioritikovima.gr

Απάντησις εις οπαδούς της Βασούλας Ρύντεν

Απάντησις του Αγιοταφίτου Μοναχού Σεραφείμ προς μήνυμα οπαδών της κ. Βασούλας Ρύντεν το οποίο απεστάλη εις e-mail του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Ἀγαπητοί,
Ἡ κίνησις τῆς κ. Βασούλας Ρύντεν δέν εἶναι ἀποδεκτή ὡς Ὀρθόδοξος κίνησις, ἀλλά εἶναι ἐξόχως οἰκουμενιστική καί ἰσοπεδωτική κατά τῆς Ἀληθείας, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁραμάτων τῆς κ. Ρύντεν. Διά τά κατά καιρούς μηνύματα καί νύξεις τά ὁποῖα ἔρχονται εἰς χεῖρας μας, ὀφείλω ἀπό χριστιανικήν ἀγάπην διά προφύλαξίν σας, νά σᾶς γνωστοποιήσω τά ἑξῆς:
1) Ὁ μόνος ἀληθής οἰκουμενισμός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προωθεῖται ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ὡς πρός τό θέμα τῆς προσεγγίσεως ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, διά τῆς ἐπιστροφῆς τῶν πλανηθέντων εἰς τήν Ἀλήθειαν.
2) Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, καί διακρίνεται ἀπό κοινήν Πίστιν καί Βάπτισμα. Κατά τήν μαρτυρίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς «εἷς Κύριος, μία Πίστις, ἕν Βάπτισμα». Συνεπῶς, ὅποιος δέν ἐναρμονίζεται μέ τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀκόμη  κι ἄν διατηρῇ μερικά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά αὐτῆς. Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν δύο ἰσότιμες Ἐκκλησίες μέ διαφορετικήν Πίστιν, διότι ὁ Θεός «δέν εἶναι Θεός ἀκαταστασίας, ἀλλά τάξεως» κατά τούς λόγους τῆς ἰδίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Συνεπῶς, δέν ὑπάρχει «Οἶκος τῆς Ἀνατολῆς» καί «Οἶκος τῆς Δύσεως» ἐφ' ὅσον ὁ οἶκος τῆς δύσεως ἔχει ἀπομακρυνθῆ ἀπό τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μία ἁπλῆ συνάντησίς σας μέ τήν Θεολογίαν π.χ. τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, θά σᾶς πείσῃ περί τούτου. Ἐκτός ἐάν «Οἶκον τῆς Δύσεως» ἐννοεῖτε τάς Ὀρθοδόξους Μητροπόλεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου. 
3) Ἡ Ὀρθοδοξία δέν περιμένει σωστικά «Βλαστάρια» ἐπί τῆς γῆς, διότι ἔχει τόν Παράκλητον παραμένοντα ἐν αὐτῇ, κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου, τόν δέ Ἰησοῦν Χριστόν ἀναμένει μόνον ἐξ οὐρανοῦ, ὡς ἀστραπήν, διά νά φέρῃ οὐράνιον Βασιλείαν. Ἡ ἀναμονή ἐπιγείου Μεσσίου καί ἐπιγείου Βασιλείας χαρακτηρίζει τούς Νεοεποχίτας ἀποκρυφιστάς καί τούς αἱρετικούς χιλιαστάς, καί ὅσους ἄλλους κατευθύνονται εἰς τό νά πλανηθοῦν καί ἀποδεχθοῦν τόν Ἀντίχριστον, μετημφιεσμένον ὡς Ἰησοῦν Χριστόν βασιλεύοντα ἐπί τῆς γῆς.
4) Τά ὁράματα τῆς κ. Ρύντεν, ὡς αὐτή τά περιγράφει εἰς τά πρῶτα βιβλία της, δέν ἔχουν οὐδέν χαρακτηριστικόν ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν τά ὁράματα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Οἱ Θεοφόροι Ἅγιοι ἠξιώθησαν ἐμφανίσεων τοῦ Χριστοῦ μετά ἀπό πολλά  ἔτη σταυρικῆς ζωῆς, ὑπακοῆς, ταπεινώσεων, προσευχῆς καί νηστείας, ἀγάπης διπλῆς πρός Χριστόν καί τόν πλησίον καί θεληματικῆς ἀφανείας, τά ὁποῖα δέν ἐμφανίζει ἡ κ. Βασούλα Ρύντεν, παρ' ὅλη τήν ἀπομάκρυνσίν της ἀπό τήν προτέραν κοσμικήν ζωήν της.
5) Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς προειδοποιεῖ, ὅτι ὁ σατανᾶς «μετασχηματίζεται καί εἰς ἄγγελον φωτός» διά νά πλανήσῃ. Τά περιστατικά εἰς τά ὁποῖα χριστιανοί, ἀκόμη καί μοναχοί, ἔπεσον θύματα ἀπατηλῶν δαιμονικῶν ἐμφανίσεων ἀποτυπώνονται πλήρως εἰς τό ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Νικοδήμου «Γεροντικόν περί ὀνείρων καί ὁραμάτων». 
Γνωρίζομεν ἀκόμη ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι καί ἄν «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἡμῖν, παρ' ὅ παρελάβομεν»«ἀνάθεμα ἔστω». Διά τοῦτο κάθε εὐαγγελιζομένη ἕνωσις ἡ ὁποία παραβλάπτει τήν σώζουσαν Ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτή, ὡς πρόξενος συγχύσεως καί ἀπωλείας, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὕτη βασίζεται κατά τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἐπιζητεῖ θεάματα, ὄχι εἰς τά «ἠχεῖα τοῦ Πνεύματος», τούς Ἁγίους Πατέρας, ἀλλά εἰς ὁράματα ἁπλοϊκῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνακηρύσσουν τούς ἑαυτούς των Προφήτας. ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.
Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλῶ νά διακόψετε τήν ἀποστολήν μηνυμάτων τοιούτου περιεχομένου καί νά ἐπιδοθῆτε εἰς τήν μελέτην τῶν θεοσόφων συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων, διά τῆς ὑπακοῆς εἰς αὐστηρόν καί πνευματοφόρον Γέροντα. Εἰ δ΄ ἄλλως, θά προξενήσητε  ἀπώλειαν εἰς σᾶς καί εἰς ὅσους τυχόν ἀκολουθήσουν.
Μετά φιλαδελφίας καί εὐχῶν,
Μοναχός Σεραφείμ
Γραμματεύς τῆς Ἀρχιγραμματείας
τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου
τῶν Ἱεροσολύμων


 Πηγή:http://www.impantokratoros.gr/

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Κυριακή ιβ' Λουκά

Ὁ Ἰησοῦς πορεύεται πρός τά Ἱεροσόλυμα καί ἔξω ἀπό μία κωμόπολη συναντᾶ μία ὁμάδα δέκα λεπρῶν, οἱ ὁποῖοι τόν παρακαλοῦν μέ μεγάλη φωνή «Κύριε, κάνε τό ἔλεός σου καί γιά μας καί θεράπευσέ μας»
Ὁ Κύριος τους εἶπε «Πηγαίνετε νά δείξετε τά σώματά σας στούς Ἱερεῖς, ὅτι ἔχετε καθαρισθεῖ γιά νά τό βεβαιώσουν» καί ἐνῶ πήγαιναν στούς Ἱερεῖς ἐθεραπεύοντο καί ἐκαθαρίζοντο.
Ἕνας ὅμως ὅταν εἶδε ὅτι θεραπεύτηκε, γύρισε πίσω καί πέφτοντας στά πόδια του μέ μεγάλη φωνή εὐχαριστοῦσε καί δοξολογοῦσε τόν Θεό. Ἦταν Σαμαρείτης, ὄχι Ἰουδαῖος. Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐρώτησε: «Δέν καθαρίσθηκαν ἀπό τή λέπρα δέκα; Ποῦ εἶναι οἱ ἐννέα νά δώσουν καί αὐτοί δόξα στόν Θεό ὅπως ὁ Σαμαρείτης; Καί γυρίζοντας στόν Σαμαρείτη τοῦ λέει: «Πήγαινε, ἡ πίστη σου σέ θεράπευσε καί σέ ὁδήγησε στή σωτηρία».
Ἀδελφοί μου,
Γιά μία ἀκόμα φορᾶ ὁ Κύριος δείχνει τήν ἀγάπη Του καί τήν συμπαράστασή Του στόν ἀνθρώπινο πόνο σκύβοντας πάνω ἀπό τούς δέκα λεπρούς καί θεραπεύοντάς τους ἀπό τήν φοβερή ἀρρώστια τους, ἡ ὁποία σήμερα σχεδόν ἔχει ἐξαφανισθεῖ, ἐνῶ τότε συγκλόνιζε τούς ἀνθρώπους. Εἶχε μία εἰδεχθῆ μορφή καί μολύνοντας τό αἷμα κυκλοφοροῦσε σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο σῶμα, γι’ αὐτό καί ἐμφανιζόταν παντοῦ, χέρια, πόδια, σῶμα, πρόσωπο. Μάλιστα λόγω τῆς μορφῆς τῆς οἱ ἄρρωστοι ζοῦσαν ἀπομονωμένοι. Ἀπομονωμένους τούς εἴχαμε κι ἐμεῖς στήν Σπιναλόγκα στό νησάκι ἔξω ἀπό τήν Ἐλούντα.
Καί ἐνῶ σήμερα ἔχει ἐξαφανισθεῖ, δυστυχῶς ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό μία ἄλλη ἐξίσου μολυσματική ἀρρώστια, ἡ ὁποία ὅμως ἐκδηλώνεται ὄχι στό σῶμα ἀλλά στή ψυχή μας, γι’ αὐτό καί τήν παραμορφώνει καί τήν κάνει ἕνα ἕλκος, μία πληγῆ. Αὐτή ἡ φοβερή ἀρρώστια εἶναι ἡ ἁμαρτία.
Ἀκοῦστε πώς χαρακτηρίζει τήν ἀρρώστια αὐτή ὁ Ἅγιος Ι. Χρυσόστομος: «Πώς θά μπορέσω νά μάθω ὅτι ἔχεις ψυχή ἀνθρώπου, ὅταν λακτίζεις σάν τόν ὄνον, ὅταν μνησικακεῖς σάν τή καμήλα, ὅταν δαγκώνεις ὅπως οἱ ἀρκοῦδες, ὅταν ἁρπάζεις, ὅπως οἱ λύκοι καί ὅταν ἀναισχυντεῖς ὅπως ὁ σκύλος;»
Ἀπό τόν χαρακτηρισμό αὐτόν καταλαβαίνουμε πόσο μας παραμορφώνει καί μᾶς κάνει τόσο ἀγνώριστους σάν νά μήν εἴμεθα ἄνθρωποι ἀλλά ζῶα. Ἔχει ὅμως καί ἕνα ἄλλο γνώρισμα. Εἶναι τρομερά μεταδοτική. Ὅπως μεταδίδεται ἡ φωτιά σέ ξερά φύλλα ἔτσι μεταδίδεται ἀπό τά ἄτομα στήν οἰκογένεια, στίς κοινωνίες, στούς λαούς καί τά ἔθνη. Δέν βρίσκει πουθενά τέρμα ὁ ἰός τῆς φοβερῆς αὐτῆς ἀρρώστιας μας.
Ὁμοιάζει μέ τόν Καιάδα μέσα στόν ὁποῖο ρίχνονται τά ἄνθη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί μέ ὕαινα πού κατασπαράσσει τίς σάρκες τοῦ κοινωνικοῦ σώματος.
Μᾶς ἀποπλανᾶ, μᾶς παγιδεύει στόν ἀπατηλό δρόμο της καί τίς δελεαστικές ὑποσχέσεις της καί ἀρχίζει κατόπιν τό σαρκοβόρο ἔργο της. Δυστυχῶς τήν ζοῦμε καί ἔχουμε τίς ἐμπειρίες τῆς γιατί κυριαρχεῖ σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας καί εἴμεθα τά θύματά της.
Ἀδελφοί μου,
Τό 1945 στήν Ἀθήνα ζοῦσε μία χήρα μέ τό μοναχογιό της καί μοναχοπαίδι της. Τόν ἄνδρα τῆς τόν εἶχαν σκοτώσει οἱ Γερμανοί καί γιά νά μεγαλώσει τό παιδί τῆς ξενόπλυνε. Τό παιδί τῆς ἦταν ἀπό τούς πρώτους μαθητές. Τό ἴδιο συνέχισε κατόπιν καί στό γυμνάσιο.
Ὅταν πῆγε ὅμως στή Δ΄ τάξη , σημερινή Ἅ΄ Λυκείου, ἐπειδή κουραζόταν ἡ μητέρα του καί τακτικά ἀρρώσταινε, παρά τίς διαμαρτυρίες τῆς σταμάτησε τό σχολεῖο καί ἄρχισε νά ἐργάζεται στίς οἰκοδομές.
Στήν ἀρχή τῆς ἔδινε ὅλα τά χρήματα, στή συνέχεια ὅμως ἄρχισε νά κρατᾶ γιά δικά του καί στό τέλος δέν τῆς ἔδινε τίποτα γιατί εἶχε μπλέξει μέ παρέα καί ξενυχτοῦσε. Ἄρχισε νά ἔρχεται καί μεθυσμένος καί μία φορᾶ ἐκτύπησε τήν μητέρα του, ἡ ὁποία σέ λίγο καιρό ἀπό τή στεναχώρια τῆς ἀπέθανε.
Μετά τό θάνατο τῆς μητέρας τοῦ ὁ κατήφορος τῆς ζωῆς τοῦ ἦταν τό γνώρισμά του. Ἀρκετές φορές μεθυσμένο τόν μετέφεραν στό νοσοκομεῖο «Σωτηρία». Ἔτσι δέν ἄργησε νά ἐμφανιστεῖ ἡ ἀρρώστια τοῦ ὕπατος ἡ ὁποία καί προχωροῦσε γρήγορα.
Τήν τελευταία φορᾶ πού τόν μετέφεραν στό «Σωτηρία’ οἱ γιατροί διαπίστωσαν ὅτι τό τέλος τοῦ ἦρθε γι’ αὐτό καί τόν ἔβαλαν σέ κάποιο δωμάτιο μόνο τοῦ γιά νά μή τρομάξουν οἱ ἄλλοι ἄρρωστοι.
Ἐνῶ ζοῦσε τίς τελευταῖες στιγμές του σάν νά βρῆκε κάποια στιγμή τόν ἑαυτό του καί εἶπε: «Χριστέ μου δῶσε μου σέ παρακαλῶ μία δεύτερη εὐκαιρία» καί ἔχασε τίς αἰσθήσεις του. Τότε εἶδε ἕνα ὅραμα. Δυό γυναῖκες, ἡ μία γονατιστή μπροστά στήν ἄλλη πού ἦταν μεγαλοπρεπῆ καί φωτεινή. Ἦταν ἡ μητέρα του καί ἡ Παναγία ἀλλά δέν ἄκουγε τί τῆς ἔλεγε.
Ἐπειδή εἶχαν περάσει τρεῖς ὧρες ἕνας γιατρός πῆγε νά δεῖ ἄν πέθανε ὁ νέος ἄνδρας ἔκπληκτος ὅμως διαπιστώνει κανονικό σφυγμό καί νά εἶναι ἀπύρετος γι’ αὐτό καί τόν μεταφέρει σέ θάλαμο.
Ἀρχίζουν οἱ ἐξετάσεις καί ἔκπληκτοι διαπιστώνουν ὅτι εἶχε θεραπευτεῖ τελείως. Ἦταν πιά ἕνας ὑγιής ἄνθρωπος. Σήμερα ζεῖ καί ἔχει δημιουργήσει μία θαυμάσια οἰκογένεια.
Ἀδελφοί μου,
Ὁ νέος της ἱστορίας μας ζήτησε δεύτερη εὐκαιρία καί ὁ Κύριος μετά ἀπό πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας μητρός του, τοῦ ἔδωσε. Ἔτσι ξεγλίστρησε ἀπό τό δίχτυ τῆς ἁμαρτίας.
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς ἀφοῦ κάνουμε αὐτοκριτική, νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς βοηθήσει νά ξεγλιστρήσουμε ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά δώσουμε ἄλλο νόημα στή ζωή μας;
Ὁ καθένας μας ἄς διερωτηθεῖ καί ἄς δώσει τήν ἀπάντησή του.
Καλή ἀπάντηση καί ὁ Θεός μαζί σας.

 Πηγή: http://www.imka.gr/

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Την αποφυλάκιση του Εφραίμ ζητεί η Ιερά Σύνοδος


Την αποφυλάκιση του Εφραίμ ζητεί η Ιερά Σύνοδος


Οι αρχιερείς αποφάσισαν να τον επισκεφθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
Τον ηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου αρχιμανδρίτη Εφραίμ θα επισκεφθεί στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, τα μέλη της οποίας, με ανακοίνωσή τους, σήμερα Πέμπτη, στηλιτεύουν την προφυλάκισή του παραμονές των Χριστουγέννων και απαιτούν, εμμέσως πλην σαφώς, την απελευθέρωσή του!

Σε τυπική εκκλησιαστική γλώσσα η Ιερά Σύνοδος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «μαζί με το πλήθος των πιστών, εκφράζει την συμπάθεια απάντων των μελών Αυτής προς τον δοκιμαζόμενο Καθηγούμενο, εκφράζουσα άμα και την ευχή και την ελπίδα όπως σύντομα επανεξετασθεί ψυχραιμότερα το ενδεχόμενο αποφυλακίσεώς του».

Μάλιστα οι αρχιερείς σπεύδουν να προσθέσουν ότι η προφυλάκιση του ηγουμένου «έχει καίρια πλήξει το κύρος της Εκκλησίας μας και δικαιολογημένως έχει βαθύτατα λυπήσει το ορθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ελλάδος και
πέραν των ορίων αυτής, ταυτοχρόνως έχει προκαλέσει και σοβαρό προβληματισμό και αυστηρά κριτική διακεκριμένων επιστημόνων του νομικού κόσμου».

Δηλώνεται, πάντως, ταυτόχρονα ότι η Εκκλησία της Ελλάδος σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης «και ως εκ τούτου δεν επιθυμεί κατά κανένα τρόπο να περέμβη στις αρμοδιότητες αυτής», ωστόσο προσθέτει αμέσως μετά ότι «κατά καιρούς υπήρξαν ρωγμές ως προς την ορθότητα αυτών»!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ιεράς Συνόδου:

«Τρίτη συνεδρία της Δ. Ι. Σ. για το μήνα Ιανουάριο

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012, στην τρίτη Συνεδρία Της για το μήνα Ιανουάριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με το θέμα της προφυλακίσεως του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Εφραίμ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, μάλιστα ως προς τον χρόνο ανακοινώσεως και εκτελέσεώς της εν ημέραις μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης και ως προς την παραβίαση των ιερών θεσμίων και μη τήρηση των εκ του αυτοδιοίκητου του Αγίου Όρους απορρεόντων καταστατικών όρων.

Το γεγονός τούτο, το οποίο έχει καίρια πλήξει το κύρος της Εκκλησίας μας και δικαιολογημένως έχει βαθύτατα λυπήσει το ορθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ελλάδος και πέραν των ορίων αυτής, ταυτοχρόνως έχει προκαλέσει και σοβαρό προβληματισμό και αυστηρά κριτική διακεκριμένων επιστημόνων του νομικού κόσμου.

Η Εκκλησία μας σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ως εκ τούτου δεν θα επεθύμει κατά κανένα τρόπο να περέμβει στις αρμοδιότητες αυτής, μολονότι κατά καιρούς υπήρξαν ρωγμές ως προς την ορθότητα αυτών.

Ωστόσο, μαζί με το πλήθος των πιστών, εκφράζει την συμπάθεια πάντων των μελών Αυτής προς τον δοκιμαζόμενο Καθηγούμενο, εκφράζουσα άμα και την ευχή και την ελπίδα όπως σύντομα επανεξετασθεί ψυχραιμότερα το ενδεχόμενο αποφυλακίσεώς του.

Κατ αυτάς θα τον επισθεφθεί εις τας φυλακάς Κορυδαλλού ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ένεκεν της οικονομικής κρίσεως, αποφάσισε μετά από πρόταση της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, την μείωση του χορηγούμενου «Συνοδικού επιδόματος» στους Κληρικούς και Λαϊκούς Υπαλλήλους της Ιεράς Συνόδου, καθώς και στους Αρχιερείς.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τον Προκαταρκτικό Πίνακα των Υποψηφίων Κληρικών, προς εγγραφήν στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία Εκλογίμων, κατόπιν προτάσεως της Αρχιγραμματείας.

Συνεζητήθη το θέμα της οικονομικής καταστάσεως του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να συγκροτηθεί Επιτροπή από Συνοδικούς Αρχιερείς και υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Σταθμού για να μελετηθεί διεξοδικά το θέμα και να υποβληθούν προτάσεις στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Επίσης ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος σε Ιερές Μητροπόλεις του εξωτερικού και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
»

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΑΘΩΟΙ Ο ΗΓ. ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Δεκτή έκανε την αναίρεσή των ποινών και διέταξε να γίνει εκ νέου η δίκη και με άλλη σύνθεση το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναφορικά με την καταδίκη του ηγούμενου Εφραίμ.

«Χωρίς αιτιολογία, με κενά και ασάφειες καταδικάστηκαν σε 10μηνη φυλάκιση με αναστολή ο ηγούμενος Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος από το δικαστήριο της Ροδόπης» αναφέρεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου.

Η υπόθεση αφορούσε την καταδίκη του Εφραίμ και του Αρσένιου ως ηθικών αυτουργών και της προέδρου του δικαστηρίου Μαρίας Ψάλτη που...
είχε κατηγορηθεί ότι διέρρευσε το αποτέλεσμα της διάσκεψης του δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραλίμνιων εκτάσεων της Βιστωνίδας.
 

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Ἀρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προφυλάκιση Εφραίμ


Μαζί με την γενικότερη κρίση στην Ελλάδα μας ανησυχεί ιδιαίτερα η περίπτωσης του γέροντος Εφραίμ.
Πολλοί ομογενειακοί παράγοντες και συνάδελφοι μου στην Αμερική μου εξέφρασαν την έκπληξη τους για την όψιμη δραστηριοποίηση της Ελληνικής Δικαιοσύνης εναντίων του Γέροντος Εφραίμ και του Αγίου Όρους.
Ιδιαιτέρα αλγεινή εντύπωση έκανε η μετά φανών και λαμπάδων σύλληψης του Γέροντα παραμονή Χριστουγέννων και ο εγκλεισμός του εις φυλακήν ως επικίνδυνου και κακούργου, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής ουδεμία κατηγορία έχει τεκμηριωθεί.
Ελπίζουμε αυτό το φαινόμενο να μην σημαίνει ότι με την οικονομική πτώχευση της Ελλάδος να άρχισε παράλληλα και η ηθική και πνευματική πτώχευση που θα αποβεί ολέθρια για το μέλλον του Ελληνισμού.

Παύλος Κυμίσης
Καθηγητής Ιατρικής New York Metical Collage
Αρχών Χαρτουλάριος Οικουμενικού Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

ΚΑΠΙΤΩΛΙΑΔΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΠΙΤΩΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,ΗΣΥΧΙΟΣ, ΣΤΟ AGIORITIKOVIMA.GR
 
΄΄Ο γέροντας Εφραίμ από τη στιγμή που ανέλαβε το μοναστήρι το έκανε παράδεισο από ερείπιο που το βρήκε. Η  ενέργεια  της σύλληψης του  είναι αντικανονική και απάνθρωπη, δεν μπορεί να το σκάσει από το μοναστήρι ένας μοναχός. Κακώς μπήκε  μέσα η αστυνομία να τον συλλάβει και ιδιαίτερα τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων .Είναι δυνατόν να κρυφτεί ο ηγούμενος;,υπογραμμίζει στο agioritikovima.gr  ο Ιεράρχης απο τα Ιεροσόλυμα.
Και συπληρώνει κατηγορηματικά ΄΄Η αιτία της δίωξης του είναι καθαρά πολιτική΄
Εξηγὠντας την σύλληψη του ηγουμένου Εφραίμ ο μητροπολίτης είπε΄΄Όταν  θέλει να αποφύγει κάποιος κληρικός να αποφύγει την σύλληψη κλείνετε στην Εκκλησία και δεν έχει δικαίωμα να μπει κανένας να τον συλλάβει. . Ούτε ο εισαγγελέας ακόμα  μπορούσε να μπει .Ο γέροντας Εφραίμ, δεν το έκανε.΄΄
Παράλληλα δηλώνει την έκπληξη του λέγοντας΄΄Για όνομα του θεού, χαρακτηρίζουν επικίνδυνο τον γέροντα Εφραίμ!΄΄.
΄΄Πολύς κόσμος είναι αγανακτισμένος με αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, μας το εκφράζει καθημερινά.
Αντί να πιάσουν τους εγκληματίες που κυκλοφορούν ελεύθεροι κυνηγάνε ένα διακεκριμένο  και ενάρετο μοναχό που λειτούργησε  για το καλό του μοναστηριού, όπως και ο ίδιος υποστηρίζει και αποδεικνύει το έργο του΄΄ καταλήγει ο Ιεράρχης.
  
Πηγή:http://www.agioritikovima.gr/ 

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΥΠΟΘΕΣΗ π.ΕΦΡΑΙΜ..ΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ..ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ "ΣΚΑΝΔΑΛΑ"

http://ektimotheou.blogspot.com

 ΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ....Πρακαολουθώ κι εγώ με θλίψη τις εξελίξεις στην υπόθεση της Ι.Μ.Μονής Βατοπαιδίου που έχει συγκλονίσει την Χώρα μας και γενικότερα την Ορθοδοξία μετά την ΑΔΙΚΗ και αρκετά ΠΑΡΑΝΟΜΗ προφυλάκιση του σεβαστού Καθηγουμένου της Ι.Μονής,Αρχιμανδρίτου π.Εφραίμ.Σήμερα που στο ΄Αγιο Όρος γιορτάζουν την Γέννηση του Θεανθρώπου,αισθάνομαι την ανάγκη ,αφ ενός μεν,για μια ακόμα φορά,να λάβω δημόσια θέση στο σοβαρό αυτό θέμα που γέμισε θλίψη τον Ορθόδοξο κόσμοκαι αφ ετέρου,να δημοσιοποιήσω κάποια γεγονότα που τα κρατούσα δέκα επτά ολόκληρα χρονια σφαλισμένα στο σκευοφυλάκιο της μνήμης και που αφορούν την προσωπικότητα του αγίου Καθηγουμένου αλλά και την ευκολία κατασκευής σκανδάλων στην πατρίδα μας για ευτελείς σκοπούς και εξυπηρέτηση πρόσκαιρων συμφερόντων,χωρίς ,πολλές φορές,υπευθυνότητα αλλά και σκέψη για το κακό που μπορεί αυτά να δημιουργήσουν τόσο στην Ελλάδα ,όσο και στην Ορθοδοξία.
Η αμφισβήτηση ,για παράδειγμα των Αυτοκρατορικών χρυσοβούλων και των σουλτανικών φιρμανίων,που με τόση ευκολία είδαμε να γίνεται στην πολύκροτη υπόθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Βιστωνίτιδος λίμνης,θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τα δικαιώματα των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως,Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσα από Αυτοκρατορικά χρυσόβουλα αλλά και φιρμάνια των κατά καιρούς Σουλτάνων.Είναι επικίνδυνο να σκεφθούμε πως οι κατά καιρούς Κυβερνώντες δεν γνωρίζουν,για παράδειγμα, πως η κυριότητα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου οφείλεται στον περίφημο AHTNAME του Σουλτάνου Ομάρ ( 636 μ.Χ. ).
Αν λοιπόν εμείς με τόση ευκολία αμφισβητούμε την ισχύ τους ,δίνουμε η δεν δίνουμε την ευκαιρία στους Ισραηλινούς η τους Τούρκους να πράξουν το ίδιο χωρίς βέβαια μετά να έχουμε την δυνατότητα της όποιας αντίδρασης;
Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την εντός του Αγίου ΄Ορους σύλληψη του Καθηγουμένου Εφραίμ όπου παραβιάσθηκαν Διεθνείς Συνθήκες αλλά και αυτό ακόμα το Σύνταγμα της Ελλάδος και έδωσαν την αφορμή τόσο στην Ρωσία όσο και στις άλλες χώρες που έχουν σχέση με το 'Αγιο  ΄Ορος να παρέμβουν δυναμικά και να ζητήσουν σεβασμό στο αυτοδιοίκητο ,στους Κανόνες και στα συμφωνηθέντα.Και το αστείο της υποθέσεως είναι πως το Ελληνικό ΥΠ ΕΞ απάντησε σε αυτές της καθ όλα δικαιολογημένες αντιδράσεις με εκείνο το περίφημο "δεν δεχόμαστε υποδείξεις"  !!!! .'Οταν φίλοι του ΥΠ ΕΞ δεν ξέρετε το αντικείμενο που σας πληρώνουμε να υπηρετείτε, καλύτερα να πάτε στα σπίτια σας.
Δεν μπορεί στο όνομα των όποιων σκοπιμοτήτων να θέτουμε σε κίνδυνο τα Εθνικά μας συμφέροντα.Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και να πάψουμε να αναζητάμε ευθύνες για τις ήττες μας "εκτός των τειχών".
Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Μ.ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ Π.ΕΦΡΑΙΜ

 Τον π.Εφραίμ τον γνώρισα τον Ιανουάριο του 1995,όταν,ύστερα από ευγενική πρόσκληση της συζύγου του τότε Πρωθυπουργού,αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου,κ.Δήμητρας Λιάνη- Παπανδρέου,παρέστην σε μια καθαρά ιδιωτική επίσκεψη του Γέροντα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου το πρωθυπουργικό ζεύγος να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας την οποία είχε μεταφέρει ιδιωτικά στην Αθήνα ο π.Εφραίμ.Στο περιθώριο αυτής της συναντήσεως παρακάλεσα τον άγιο Καθηγούμενο να φέρει και επίσημα το πολύτιμο αυτό ιερό κειμήλιο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Διακονίας μου,στον ΄Αγιο Κοσμά Ν.Φιλαδέλφειας.Το σκεπτικό μου ήταν να δοθεί η ευκαιρία στον ευσεβή Λαό και ιδιαίτερα στις γυναίκες, που ως γνωστό δεν μπορούν να πάνε να προσκυνήσουν στο ΄Αγιο ΄Ορος,να γνωρίσουν το σεβαστό κειμήλιο, καθώς και η βοήθεια στην Αποπεράτωση του Ι.Ναού από τα όποια φιλότιμα προσέφεραν οι πιστοί.
Ο Ι.ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΤΗΝ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Ο Ι.ΝΑΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Ο Γέροντας δέχθηκε περισσότερο για τον λόγο πως ο Ναός τιμάται στο όνομα του μεγάλου Εθναπόστολου και Εθνοιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού και πως θα πρέπει να υπάρχει στην Πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους ένας Ναός αντάξιος,εν μέρει,των τεράστιων προσφορών του στο Γένος. Κι έτσι ύστερα από τις σχετικές διαδικασίες η Αγία Ζώνη ήρθε στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα 25 έως 29 Μαΐου 1995.' Έγινε η προβλεπόμενη υποδοχή με τιμές Αρχηγού Κράτους στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και στην συνέχεια στην είσοδο της πόλεως της Ν.Φιλαδέλφειας.Πλήθη Λαού άρχισαν να καταφθάνουν προκειμένου να προσκυνήσουν την Χάρη της Παναγίας και να ακούσουν λόγους ενισχυτικούς στον αγώνα τους από τον π.Εφραίμ.Αυτό ενόχλησε ορισμένους μόνιμους επικριτές της Εκκλησίας που άρχισαν να σχολιάζουν αρνητικά την παρουσία του ιερού κειμηλίου στην Ν.Φιλαδέλφεια,γράφοντας πως "όλα γίνονται για το χρήμα",ενώ μόλις το ιερό κειμήλιο επισκέφθηκε για να προσκυνήσει και η σύζυγος του τότε Πρωθυπουργού.άρχισαν και την πολιτική εκμετάλλευση γράφοντας και λέγοντας ότι ο καθ ένας ήθελε.Εδώ και επειδή γράφουμε ιστορία,θα πρέπει να πω ότι τον πόλεμο τον ξεκίνησε δυστυχώς ένας τώρα κεκοιμημένος Ιεράρχης που έφτασε στο σημείο να βγει στην τηλεόραση με μια ταμπέλα που έγραφε" Μην ρίχνετε χρήματα" !!!
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ

Ενώ ένας ,επίσης κεκοιμημένος τώρα καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έφτασε στο έσχατο σημείο να μας αποκαλέσει"μάγους"με το σκεπτικό πως η Αγία Ζώνη δεν είναι ιερό αλλά ...μαγικό κειμήλιο!!!!!
Την σκυτάλη μετά την παρέλαβαν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου που άρχισαν να φωνάζουν γιατί ο τότε Πρωθυπουργός δέχθηκε να προσκυνήσει το ιερό κειμήλιο και πως "αυτά όλα είναι ...αναχρονιστικά" !!!!( Σήμερα βιώνουμε όλοι τα αποτελέσματα των δικών τους εκσυγχρονιστικών αντιλήψεων).
Ο θόρυβος αυτός είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των πιστών που έφθανε πλέον από όλη την Ελλάδα για να προσκυνήσει την Παναγία μας.
Οι κακόβουλοι όμως δεν σταμάτησαν και λαϊκίζοντας άρχισαν να μιλάνε για τεράστια κέρδη που πάνε στις ..τσέπες των παπάδων και των καλογήρων που μεταφέρουν τα κειμήλια σε "εμποροπανηγύρια".Κανείς δεν έδωσε σημασία στις επίσημες ανακοινώσεις μας για ελεύθερο έλεγχο των εσόδων από το προσκύνημα , ούτε βέβαια στην διάθεση αυτών των εσόδων.
Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Και τώρα η αλήθεια που την έπνιξαν στον βωμό των συμφερόντων.
Τα έσοδα που αναλογούσαν στην Ι.Μονή Βατοπαιδίου ήταν 10.000.000 δρχ.,τα οποία παρέλαβε ο π.Εφραίμ και από αυτά ΔΙΕΘΕΣΕ 5.000.000 δρχ.ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ και τα άλλα 5.000.000 δρχ.ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Κανείς "ελεύθερος" δημοσιογράφος δεν το έγραψε ποτέ αυτό,όπως δεν έγραψε πως με τα έσοδα από το προσκύνημα σχεδόν αποπερατώθηκε ο Ι.Ναός που ήταν γιαπί όταν ήρθε η Αγία Ζώνη.Ενώ από αυτά τα έσοδα διαθέσαμε 500.000 δρχ.υπέρ των σεισμοπλήκτων του Αιγίου και άλλες 500.000 δρχ. υπέρ των σεισμοπλήκτων των Γρεβενών.(Εννοείται πως ούτε αυτό ενδιαφέρει τους "υπέρμαχους της ελεύθερης δημοσιογραφίας").
Έτσι κατασκευάζονται τα "σκάνδαλα" στην σύγχρονη Ελλάδα.'Ετσι καταρρακώνονται θεσμοί και βιάζονται προσωπικότητες.
Κάπως έτσι στήθηκε και το "σκάνδαλο" Βατοπαιδίου,όπου τον πρώτο λόγο για την διαλεύκανση του δεν είχε και δεν έχει,δυστυχώς,η Δικαιοσύνη αλλά τα κατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε.
' Έπρεπε να θυσιαστεί κάποιος στον βωμό των συμφερόντων και το εύκολο θύμα βρέθηκε στο πρόσωπο του π.Εφραίμ.Από όλους τους κατηγορουμένους για αυτή την υπόθεση μόνο ο Γέροντας κρίθηκε "ύποπτος φυγής" και διατάχθηκε η προφυλάκιση του,αδιαφορώντας για την καταρράκωση των θεσμών του Αγίου Όρους και της Διεθνούς προσβολής της πατρίδος μας που για μια ακόμα φορά φαίνεται να " σκοτώνει τα παιδιά της". Αν η Μονή Βατοπαιδίου,με τα ανεκτίμητα ιερά και εθνικά κειμήλια είχε καταρρεύσει από την αδιαφορία του Ηγουμένου της θα φωνάζαμε πως πρέπει ο ανίκανος να καεί,τώρα που διασώθηκαν τα πάντα και η Μονή έγινε κέντρο ακτινοβολίας του Αγιορείτικου Μοναχισμού από το ανύστακτο ενδιαφέρον του Ηγουμένου της,τον κλείνουμε στην φυλακή σαν κακούργο και ύποπτο φυγής!
Δεν θέλω να ξύσω πληγές,όμως δεν μπορώ να μην ρωτήσω τους άρχοντες της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης γιατί δεν δείχνουν το ανάλογο ζήλο στην εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας τόσο για την Ι.Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους,όσο και για θέματα της Ελληνικής Εκκλησίας;
Δεν μπορώ να μην ρωτήσω τι θα γίνει με τους πολιτικούς που εμπλέκονται στο "σκάνδαλο" και που η Βουλή τους παρέδωσε λευκούς στην κοινωνία;
Δεν περιμένω απάντηση από κανένα.Εκείνο που περιμένω είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη και ο π.Εφραίμ να είναι σύντομα κοντά στα Πνευματικά του παιδιά στο Μοναστήρι του.Τώρα αν κάποιος του ζητήσει συγνώμη για όλη αυτή την ταλαιπωρία ειναι καθαρά θέμα αγωγής αυτών που των κατακρεούργησαν χωρίς ίχνος ντροπής.

π.Τιμόθεος Ηλιάκης
Ο Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΜΕ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕ ΣΒΑΣΜΟ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ


Ο ΤΟΤΕ ΚΥΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο Π.ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΜΑΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ