Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση

 

Έχουν κυκλοφορήσει σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) οι τόμοι των μηνιαίων περιοδικών μας εκδόσεων "Ο ΤΗΡΩΝ ". Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τους Τόμους μας. Βρίσκονται στο δεξιό μέρος της Ιστοσελίδας μας.

Ευχαριστούμε