Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Ομιλία για τον Άγιο Λουκά της Κριμαίας τον Γιατρό

Πατήστε εδώ για να ακούσετε το π. Νήφων Βατοπαιδινό να μιλάει για τον Άγιο Λουκά της Κριμαίας τον Γιατρό.