Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Παρακλητικός Κανών του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Πηγή: "Θησαυρός Αγίων"
Εκδόσεις Βασ. Ρηγόπουλου